TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 19.11.2008 19.11.2008
TOPLANTI NO: 47

KULÜP - FUTBOLCU

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19 Kasım 2008 günlü (47) Sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/487/KF/451 numaralı ihtilaf dosyası

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 14.403,68-YTL'nin 24.07.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 170,00-YTL peşin harcın 2,00-YTL'sinin iadesine, 24,00-YTL'sinin TFF'ye irat kaydedilmesine, 144,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 168,00-YTL'nin 24,00-YTL'sinin davacı futbolcudan, 144,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 1.728,44-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/442/KF/407 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 20.365,72-YTL'nin 18.07.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 242,00-YTL peşin harcın 0,70-YTL'sinin iadesine, 37,35-YTL'sinin TFF'ye irat kaydedilmesine, 203,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 241,30-YTL'nin 37,35-YTL'sinin davacı futbolcudan, 203,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 2.336,57-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/299/KF/282 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının talebinin kısmen kabulü ile kulüp tarafından verilen toplam 103.550,00-USD para cezasının tenzil edilerek 36.061,50-USD'ye indirilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın 150,00-YTL'sinin irat kaydedilmesine ve 150,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davacı futbolcudan alınarak davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/280/KF/270 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının talebinin kabulü ile net 50.183,25-YTL'nin 12.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 502,00-YTL peşin harcın davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine; 502,00-YTL bakiye harcın davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davalı kulüp tarafından verilen para cezalarının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 5.114,66-YTL nispi ve 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davalı kulüpten alınarak davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/738/KF/689 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davanın feragat sebebiyle reddine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.937,50-YTL peşin harcın irat kaydedilmesine, bakiye harç alınmamasına,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen tutar üzerinden 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davacı futbolcudan tahsil edilerek davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-YTL'nin davacı futbolcudan tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008 /251/KF/241 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 18.286,32-YTL'nin 13.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 212,00-YTL peşin harcın 29,15-YTL'sinin irat kaydedilmesine 182,85-YTL'sin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 212,00-YTL'nin 29,15-YTL'nin davacı futbolcudan 182,85-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.123,68-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/236/KF/226 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacaklı olduğu toplam net 21.216,60-YTL'nin 13.06.2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 242,00-YTL peşin harcın 29,85-YTL'sinin irat kaydedilmesine 212,15-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 242,00-YTL'nin 29,85-YTL'nin davacı futbolcudan 212,15-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.421,60-YTL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/437/KF/404 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacaklı olduğu toplam net 158.373,18-YTL'nin 154.410,00-YTL'sinin 17.07.2008'ten ve 3.963,18-YTL'sinin 31.10.2008'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.585,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 0,40-YTL'sinin futbolcuya iadesine, 0,85-YTL'sinin irat kaydedilmesine 1.583,75-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; 1.584,60-YTL bakiye harcın 0,85-YTL'sinin davacı futbolcudan 1.583,75-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden 12.402,39-YTL nispi vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine ve sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2008/275/KF/265 ve E:2008/475/KF/439 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının talebinin kısmen kabulü ile 116.271,29-YTL'nin 09.06.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacının talebinin kabulü ile davalı kulübün verdiği 10.000,00-USD para cezasının iptal edilmesine,

- Davacı futbolcu lehine 10.000,00-YTL haksız fesih tazminatının davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.300,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 20,00-YTL'sinin futbolcuya iadesine, 17,30-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 1.262,70-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; 1.280,00-YTL bakiye harcın 17,30-YTL'sinin davacı futbolcudan 1.262,70-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 300,00-YTL maktu harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 10.476,27-YTL nispi ve 500,00-YTL maktu vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 207,44-YTL nispi vekalet ücretinin davacı futbolcudan tahsil edilerek davalı kulübe ödenmesine,

- Yargılama gideri 25,00-YTL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/167/KF/158 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının talebinin kabulü ile net 15.565,78-YTL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 160,00-YTL peşin harçtan fazla yatırılan 1,30-YTL'sinin davacı futbolcuya iadesine, 3,05-YTL'sinin irat kaydedilmesine, 155,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine; bakiye harç 158,70-YTL'nin 3,05-YTL'sinin davacı futbolcudan 155,65-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-YTL'nin 10,00-YTL'sinin davacı futbolcudan 20,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

11) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E: 2008/16/KF/10 numaralı ihtilaf dosyası;

- Tarafların karşılıklı olarak ibralaştıkları görüldüğünden uyuşmazlık hakkında karar oluşturulmasına yer olmadığına,

- Davacı tarafından yatırılan 1.165,00-YTL peşin harcın irat kaydedilmesine, bakiye harç alınmamasına,

- Yargılama gideri 40,00-YTL'nin 20,00-YTL'sinin davacı futbolcudan 20,00-YTL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Tarafların sair ve fazlaya ilişkin taleplerinin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait YALAZAY

(Başkan)


Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.