TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 06.11.2010 6.11.2010
UÇK Kararları - 06.11.2010
TOPLANTI NO:218

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06 Kasım 2010 günlü (218) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/742 ve K:2010/934 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik adamın alacak talebinin kabulüyle net 12.000,00-TL'nin 09.07.2010 tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 740,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzeriden 1.440,00-TL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Fazlaya ait dava talep haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir.

2)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/655 ve K:2010/935 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulüyle net 7.500,00-TL'nin 17.06.2010 tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 650,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzeriden 900,00-TL vekalet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Fazlaya ait dava talep haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir.

TOPLANTI NO: 219

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06 Kasım 2010 günlü (219) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile Kulübü arasındaki E:2010/863 ve K:2010/ numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin talebinin kabulüyle net 7.833,33-TL'nin 17.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davalıya ödenmesine oyçokluğuyla,

- Davacı tarafından yatırılan 1,700,00-TL harcın 656,66-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 940,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 5.873,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:220

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06 Kasım 2010 günlü (220) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/789 ve K:2010/937 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 15.974,25-TL'nin 22.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 905,00-TL harcın 819,48-TL'sinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.916,91-TL vekâlet ücretinin davalının dava konusu alacak için kabul beyanında bulunması sebebiyle yarısı olan 958,45 TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/821 ve K:2010/938 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 72.200,00-TL'nin 30.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.947,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 7.476,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/927 ve K:2010/939 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 8.500,00 -TL'nin 10.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 670,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.020,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/820 ve K:2010/940 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 22.500,00-TL'nin 5.000,00-TL'sinin 10.03.2010'dan itibaren 17.500,00 TL'sinin 10.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 953,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.675,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/918 ve K:2010/941 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 15.400,00-TL'nin 15.09.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 808,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.848,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/657 ve K:2010/942 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 25.402,00-TL'nin 15.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.035,00-TL harcın 1.034,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/926 ve K:2010/943 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 9.500,00 -TL'nin 10.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 690,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.140,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/848 ve K:2010/944 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun talebinin kabulü ile net 4.645,22-TL'nin 18.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 602,10-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 557,42-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15.00-TL'nin kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:221

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06 Kasım 2010 günlü (221) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/829 ve K:2010/945 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 78.823,06-TL'nin 02.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 15.000,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.416,00-TL harcın 2.376,46-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden davalının kabulü dikkate alınarak 6.314,18-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/817 ve K:2010/946 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 14.470,33-TL'nin 28.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 840,00-TL harcın 789,40-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 1.362,27-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/942 ve K:2010/947 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 30.250,00-TL'nin 28.09.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.105,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.527,50-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/840 ve K:2010/948 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 15.282,76-TL'nin 09.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 900,00-TL harcın 805,65-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 1.201,63-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/824 ve K:2010/949 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 8.050,00-TL'nin 30.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 668,00-TL harcın 661,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/865 ve K:2010/950 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 48.148,69-TL'nin 15.000,00-TL'sinin 30.09.2009'dan 33.148,69-TL'sinin 20.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.515,00-TL harcın 1.482,97-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 3.509,03-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/826 ve K:2010/951 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 15.241,07-TL'nin 02.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 882,00-TL harcın 824,82-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.948,92-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/852 ve K:2010/952 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 1.406,64-TL'nin 17.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 950,00-TL harcın 528,13-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 168,79-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 2.520,26-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.