TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 17.12.2010 17.12.2010
UÇK Kararları - 17.12.2010
TOPLANTI NO:235

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Aralık 2010 günlü (235) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/808 ve K:2010/1018 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak ve fesih tazminatı talebinin reddine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.140,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden ve davacının feragati dikkate alınarak 1.970,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/709 ve K:2010/1019 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 23.640,25-TL'nin 28.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 1.073,00-TL harcın, 972,81-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.820,43-TLL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 600,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/694 ve K:2010/1020 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 140.788,75 TL nın 17.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 3.500,00-TL harcın, fazla yatırılan 87,75-TL'sinin talep halinde iadesine, 3.315,78-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 12.517,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 578,85-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/621 ve K:2010/1021 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 28.600,00 TL nın 07.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 1.072,00-TL harcın, davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden, davalının kabulü de dikkate alınarak 1.943,75-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/678 ve K:2010/1022 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 35.800,65-TL'nin 21.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 2.100,00-TL harcın, 1.237,00-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.134,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı kulüp vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden, 4.972,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/717 ve K:2010/1023 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 49.506,87-TL'nin 30.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.832,00-TL harcın, 1.490,00-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 5.665,75-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 2.047,00-TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/883 ve K:2010/1024 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 28.890,00-TL'nin 27.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.077,00-TL harcın 740,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.397,90-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/1018 ve K:2010/1025 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 176.000,00.-TL'nin 58.000,00-TL'sinin 20.09.2010'dan 58.000,00-TL'sinin 20.10.2010'dan 60.000,00 TL'sinin 28.10.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 4.020,00.-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 14.630,00 -TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 15,00 TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:236

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Aralık 2010 günlü (236) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/876 ve K:2010/1026 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 23.945,28-TL'nin 4.250,00-TL'sinin 30.09.2009'dan 15.000,00-TL'sinin 06.12.2009'dan 4.695,28-TL'sinin 25.08.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.000,00-TL'nin 978,90-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 1.459,18-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/768 ve K:2010/1027 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 34.700,00-TL'nin 15.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.402,00-TL harcın 1.194,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.018,50-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/779 ve K:2010/1028 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 21.680,00-TL'nin 15.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 954,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.714,80-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/815 ve K:2010/1029 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 3.508,00-TL'nin 28.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 610,00-TL harcın 570,15-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 255,48-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/695 ve K:2010/1030 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 132.958,00 TL nın 16.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 3.500,00-TL harcın, 3.159,16-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, talep halinde fazla yatırılan 5.50-TL'sinin iadesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 12.048,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 2.011,92-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/622 ve K:2010/1031 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 5.000,00-TL'nin 09.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 600,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 600,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/960 ve K:2010/1032 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 83.094,00-TL'nin 06.10.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.170,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekili ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 8.517,52-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/773 ve K:2010/1033 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 131.833,50 TL nın 13.07.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 3.136,67-TL harcın, davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.