TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 08.10.2010 8.10.2010
UÇK Kararları - 08.10.2010
TOPLANTI NO: 194

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08 Ekim 2010 günlü (194) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/715 ve K:2010/805 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 259.030,46-TL'nin 30.06.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 5.681,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davacının kabulü dikkate alınarak 9.530,60-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/823 ve K:2010/806 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 7.596,00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 680,00-TL harcın 651,92-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO: 195

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08 Ekim 2010 günlü (195) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile Kulübü arasındaki E:2010/838 ve K:2010/ numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin talebinin kabulüyle net 10.000,00-TL'nin 05.05.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 700,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.200,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:196

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08 Ekim 2010 günlü (196) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/445 ve K:2010/808 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 12.416,69-TL'nin 1.000,00-TL'sinin 18.05.2010'dan 11.416,69-TL'sin 29.06.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.459,10-TL harcın 748,35-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.490,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/587 ve K:2010/809 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 183.453,78-TL'nin 03.06.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 4.450,00-TL harçtan fazla yatırılan 27,75-TL'sinin talep halinde davacıya iadesine, 4.169,07-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden ve davacının feragati dikkate alınarak 1.099,22-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/654 numaralı ihtilaf dosyası;-Dosyanın taraflarının aynı olduğu ve davanın aynı sebepten doğduğu görüldüğünden dosyanın önce açılan E:2010/609 sayılı dosyada birleştirilmesine karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/609 ve K:2010/810 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı-karşı davalı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı-karşı davalının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 55.705,25-TL'nin 1.000,00-TL'sinin 09.06.2010'dan 54.705,25-TL'sinin 15.06.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı-karşı davacı kulüpten tahsil edilerek davacı-karşı davalıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 10.000,00-TL'nin davalı-karşı davacıdan tahsil edilerek davacı-karşı davalıya ödenmesine,

- Davacı-karşı davalı tarafından yatırılan 1.814,11-TL harcın davalı-karşı davacıdan tahsil edilerek davacı-karşı davalıya ödenmesine,

- Davalı-karşı davacının 15.000,00-TL fesih tazminatı ve sportif ceza talebinin reddine,

- Davalı-karşı davacı tarafından yatırılan 1.000,00-TL harçtan fazla yatırılan 200,00-TL'sinin talep halinde davalı-karşı davacıya iadesine, 800,00-TL'sinin irat kaydedilmesine,

- Davacı-karşı davalı vekil ile temsil edildiğinden davasında kabul edilen miktar üzerinden 6.956,42-TL ve davalı-karşı davacının davasında reddedilen miktar üzerinden 1.800,00-TL olmak üzere toplam 8.756,42-TL vekâlet ücretinin davalı-karşı davacıdan tahsil edilerek davacı-karşı davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 30,00-TL'nin davalı-karşı davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/707 ve K:2010/811 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 19.817,57-TL'nin 28.06.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı 3.000,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.014,41-TL harcın 956,35-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.709,93-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/710 ve K:2010/812 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun para cezasının kaldırılması talebinin kısmen kabulüyle para cezasının 50.000,00-TL'ye indirilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.000,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden para cezasının kısmen kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/764 ve K:2010/813 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 40.005,57-TL'nin 14.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.300,11-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 4.600,61-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/771 ve K:2010/814 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 152.986,00-TL'nin 13.07.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 3.559,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 6.439,58-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.