TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluHalit Fahri Gültekin
Başkan
Av. Sinan Gürsoy
Başkan Vekili

       


Av. Serdar Ölmez
Raportör
Av. Hüseyin Karaahmetoğlu
Üye

        


   Av. Ahmet Yavaşçı
Üye

  


Av. Tolga Erol
Üye
Av. Kadir Er
Üye


YEDEK ÜYELER

Av. Mert BALCI

Av. Hasan ŞAHİN

Av. Özgür KABAKÇI

Av. Mehmet YAYA

Av. Esra GÜNDAŞ

PFDK Hakkında

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece yargı kurulu olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı'nın teklifi, TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur. Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye atanır. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı'nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atanmasına özen gösterilir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlar.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.

Başkan ve başkan vekilinin toplantıya katılmamaları halinde, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Aralıksız üç toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.