TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 26.11.2010 1.12.2010
UÇK Kararları - 26.11.2010
TOPLANTI NO:226

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26 Kasım 2010 günlü (226) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/684 ve K:2010/ numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün sözleşmeyi fesihte haksızlığına,

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 122.100,00-TL'nin 1.000,00-TL'sinin 21.06.2010'dan 121.100,00-TL'nin 30.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 240.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 7.810,00-TL harcın 7.742,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 18.079,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2010/690 ve K:2010/ numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün sözleşmeyi fesihte haksızlığına,

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 18.500,00-TL'nin 1.000,00-TL'sinin 22.06.2010'dan 17.500,00-TL'nin 30.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 84.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 2.810,00-TL harcın, 2.550,00-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 8.740,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 1.560,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO: 227

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26 Kasım 2010 günlü (227) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile Kulübü arasındaki E:2010/966 ve K:2010/973 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulüyle net 185.525,00-USD'nin 13.07.2010'dan itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 5.300,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 19.300,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:228

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26 Kasım 2010 günlü (228) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/938 ve K:2010/981 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile net 26.603,61-TL'nin 27.09.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.228,00-TL harcın, 1.032,06-TL'sinin ve 500,50-TL fazla harcın, talep halinde, davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.126,40-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/898 ve K:2010/974 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 13.500,00-TL'nin 10.000,00-TL'sinin 03.09.2010 tarihinden, 3.500,00-TL'sinin 12.10.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 770,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.620,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/979 ve K:2010/975 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Fesih tazminatı net 183.648,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından fesih tazminatı talebi için yatırılan 4.172,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 14.718,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/947 ve K:2010/976 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 100.000,00-TL'nin 30.09.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 2.500,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 9.700,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/972 ve K:2010/977 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulü ile toplam 54.146,75-TL alacağın 12.10.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 1.583,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 617,60-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/963 ve K:2010/978 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile toplam 17.161,95-TL alacağın 06.10.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 986,00-TL harcın, 843,240-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.059,43-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7)Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/921 ve K:2010/979 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Fesih tazminatı net 257.400,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından fesih tazminatı talebi için yatırılan 8.300,00-TL harcın, 5.648,00-TL tutarındaki kısmının davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 18.996,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/970 ve K:2010/980 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kabulü ile net 36.500,00-TL'nin 14.10.2010 tarihinden, itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı 6.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 1.630,00-TL harcın 1.350,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 4.875,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.