TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 04.03.2001 4.03.2011
UÇK Kararları - 04.03.2001
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04 Mart 2011 günlü (37) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/73 ve K:2011/133 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 6.000,00-TL'nin 09.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 620,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 720,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/72 ve K:2011/134 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 6.000,00-TL'nin 09.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 620,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 720,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:38

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04 Mart 2011 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/68 ve K:2011/135 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü hak edilen tutar olan net 26.425,60-TL 'nin 07.02.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.375,05-TL harcın, 1.048,51-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.236,81-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/64 ve K:2011/136 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 55.000,00-TL'nin 03.02.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.600,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 6.270,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/61 ve K:2011/137 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü hak edilen tutar olan net 24.987,68-TL'nin 02.02.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 20.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yapılan 301,25-TL tutarında noter masrafının davalı tarafından davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.440,13-TL harcın, 1.399,75-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 5.168,64-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/34 ve K:2011/138 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü hak edilen tutar olan net 46.863,92-TL'nin 20.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 10.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.706,02-TL harcın, 1.643,30-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yapılan 301,25-TL tutarında noter masrafının davalı tarafından davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden ve davalının kabul beyanının da dikkate alınması ile kabul edilen miktar üzerinden 3.838,20-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/63 numaralı ihtilaf dosyası;

Dosyanın taraflarının aynı olduğu ve davanın aynı sebepten doğduğu görüldüğünden dosyanın önce açılan 2011/24 E. sayılı dosyada birleştirilmesine karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/24 ve K:2011/139 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 219.296,87-TL'nin 02.02.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 100.000,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından alacak talebi için yatırılan 5.885,93-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, fazladan yatırılan 500,00-TL harcın davacıya iadesine;

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 17.227,81-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay
UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.