TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 17.06.2011 17.06.2011
UÇK Kararları - 17.06.2011
TOPLANTI NO:118

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Haziran 2011 günlü (118) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/239 ve K:2011/415 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün davacı teknik sorumlunun sözleşmesini fesihte haksızlığına,

- Davacının alacak talebinin kabulüyle net 36.750,00-TL'nin 11.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 23.800,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.821,00-TL harcın 1.711,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 6.714,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:119

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Haziran 2011 günlü (119) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile kulüp arasındaki E:2011/344 ve E:2011/416 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 20.000-Avro'nun 30.04.2010'dan itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.418,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.634,50-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:120

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Haziran 2011 günlü (120) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/231 ve K:2011/417 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 45.095,77-TL'nin, 40.185,45-TL'sinin 11.04.2011 tarihinden, 4.910,32-TL'sinin 17.05.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 3.000,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.952,70-TL harcın, 1.901,92-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 5.180,53-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/234 ve K:2011/418 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 33.708,73-TL'nin 13.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 2.250,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.728,22-TL harcın, 1.674,18-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.927,96-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/229 ve K:2011/419 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 23.884,83-TL'nin 12.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 2.250,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.545,72-TL harcın, 1.477,70-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 2.847,33-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/228 ve K:2011/420 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 29.414,73-TL'nin 12.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 1.500,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.674,12-TL harcın, 1.588,30-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.455,62-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/236 ve K:2011/421 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 31.443,72-TL'nin 13.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 2.250,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.740,12-TL harcın, 1.628,88-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.678,80-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/233 ve K:2011/422 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 31.089,68-TL'nin 11.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 3.000,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.723,72-TL harcın, 1.621,80-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.639,86-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/304 ve K:2011/423 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 9.423,85-TL'nin 22.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 764,00-TL harcın 688,48-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.130,86-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 447,45-TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/230 ve K:2011/424 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 18.473,72-TL'nin 11.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 2.250,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.450,72-TL harcın, 1.369,48-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 2.216,84-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.