TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 08.04.2011 8.04.2011
UÇK Kararları - 08.04.2011
TOPLANTI NO:59

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 8 Nisan 2011 günlü (59) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/88 ve K:2011/203 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün davacı teknik sorumlunun sözleşmesini fesihte haksızlığına,

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulüyle net 12.448,81-TL'nin 09.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 12.780,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.127,00-TL harcın 1.104,55-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.491,23-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/92 ve K:2011/204 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 15.000,00-TL'nin 09.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 800,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.800,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.TOPLANTI NO:60

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 8 Nisan 2011 günlü (60) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile futbolcu arasındaki E:2010/1003 ve E:2011/205 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulüyle 4.180,00-TL'nin davalı futbolcudan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 600,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 501,60-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:61

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08 Nisan 2011 günlü (61) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/4 ve K:2011/208 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 18.000,00-TL'nin 10.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.060,00-TL harcın, 880,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.280,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/5 ve K:2011/209 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 36.000,00-TL'nin 10.000,00-TL'sinin 30.09.2010 tarihinden, 5.000,00-TL'sinin 30.12.2010 tarihinden ve 21.000,00-TL'sinin 10.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.420,00-TL harcın, 1.240,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 4.290,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/123 ve K:2011/210 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü hak edilen tutar olan net 21.021,46-TL'nin 23.02.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 992,00-TL harcın, 940,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.642,36-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/44 ve K:2011/211 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 52.275,00-TL 'nin 21.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.665,51-TL harcın, 1.565,50-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 6.080,25-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/26 ve K:2011/212 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 18.000,00-TL'nin 10.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.060,00-TL harcın, 880,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.280,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/133 ve K:2011/206 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 4.613,80-TL'nin 02.03.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsiliyle davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 592,28-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 553,65-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/55 ve K:2011/207 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 37.446,75-TL 'nin 31.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.375,05-TL harcın, 1.268,93-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yapılan 306,00-TL tutarında noter masrafının davalı tarafından davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 4.449,14-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay
TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.