TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 16.06.2011 16.06.2011
UÇK Kararları - 16.06.2011
TOPLANTI NO:115

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16 Haziran 2011 günlü (115) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/171 ve K:2011/405 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 4.700,00-TL'nin 24.03.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 620,00-TL harcın 594,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 564,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 156,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Bilirkişi ücreti 350,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/109 numaralı ihtilaf dosyası;

- Yemin teklifi için 23.06.2011 tarihinde saat 15:00 da tarafların hazır bulunmasına, yemin teklif edilen tarafın gelmemesi halinde yemin teklif edilen konunun kabul edileceğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:116

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16 Haziran 2011 günlü (116) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile kulüp arasındaki E:2011/345 ve E:2011/406 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulüyle net 25.000,00-TL'nin 30.04.2010'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.000,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.970,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştirTOPLANTI NO:117

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16 Haziran 2011 günlü (117) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/346 ve K:2011/407 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 28.087,75-Avro'nun 09.05.2011'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 561,00-Avro ve 500,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 7.025,35-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/280 ve K:2011/408 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 107.443,75-TL'nin 100.100,00-TL'sinin 20.04.2011'den 7.343,75-TL'sinin 01.06.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.662,00-TL harcın 2.648,87-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 6.819,86-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 30,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/367 ve K:2011/409 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 59.437,00-TL 09.05.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.188,74-TL harçtan fazla yatırılan 500,00-TL'nin talep halinde davacıya iadesine, 1.688,74-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 3.312,48-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/289 ve K:2011/410 numaralı ihtilaf dosyası;- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 181.149,12-TL 20.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 6.506,08-TL harçtan fazla yatırılan 1.500,00-TL'nin talep halinde davacıya iadesine, 4.122,98-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 7.474,27-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 5.077,03-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/301 ve K:2011/411 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 210.000,00-TL'nin 105.000,00-TL'sinin 12.10.2010'dan 105.000,00-TL'sinin 12.11.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 5.580,00-TL harcın 4.700,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 8.335,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden ve davacının feragati dikkate alınarak 2.530,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/411 ve K:2011/412 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 47.750,00-TL'nin 30.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.455,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.736,25-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/401 ve K:2011/413 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 8.000,00-TL'nin 29.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 660,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 480,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/406 ve K:2011/414 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 62.484,70-Avro'nun 17.05.2011'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 135.000,00-Avro'nun davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 9.412,09-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 27.394,17-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/157 numaralı ihtilaf dosyası;

- Yemin teklifi için 23.06.2011 tarihinde saat 15:15 de tarafların hazır bulunmasına, yemin teklif edilen tarafın gelmemesi halinde yemin teklif edilen konunun kabul edileceğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.