TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
UÇK kararlarında kişilik hakkını korumak için taraf ismi belirtilmiyor 13.11.2008
UÇK kararlarında kişilik hakkını korumak için taraf ismi belirtilmiyor

5719 sayılı Kanunla kurulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, taraf isimleri belirtilmeksizin, sadece esas numaraları zikredilerek yayınlanmaktadır.

Bu şekilde bir uygulamaya geçilmesinin nedeni, temel iki menfaatin karşılaştırılmasından dolayıdır. Yani, uygulamada toplumun aydınlanmaya ilişkin menfaati ile kişilik haklarının korunmasına ilişkin menfaat dikkate alınmaktadır. Disiplin uyuşmazlıkları veya Yönetim Kurulu nezdinde verilen kararlarda toplumun aydınlanmaya ilişkin menfaati öne çıkarken, şahısların alacak taleplerine ilişkin konularda kişilik haklarının korunmasına ilişkin menfaat ağır basmaktadır.

Benzer uygulamanın FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu için geçerli olduğunu baştan belirtmek gerekir. FIFA UÇK kararları, FIFA'nın internet sitesinde taraf isimleri belirtilmeksizin yayınlanmaktadır.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) uygulamalarında ikili ayrım yapılmaktadır. CAS'ın ilk derece mercii olarak görev yaptığı hallerde, kural olarak karar yayınlanmamaktadır. Karar, ancak tarafların ikisinin istemesi halinde yayınlanmaktadır. CAS'ın temyiz mercii olarak görev yaptığı hallerde karar, kural olarak yayınlanmakta, ancak taraflardan ikisinin istememesi halinde yayınlanmamaktadır.

Türkiye'de Yargıtay kararları yayınlanırken de şahısların kişilik hakları korunmaktadır. Yargıtay kararlarında da tarafların isimleri hiçbir şekilde yer almamakta ya da sadece isimlerinin ilk harfleri belirtilmektedir.

Diğer Haberler