TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Kulüp Lisans Kurulu
Ömer Okan Çağlar
Başkan
Nejdet Hüddam
Başkan Yardımcısı

       


Prof. Dr. Murat Atalı
Üye
Fatih Aygören
Üye

        


   Hasan Tuncay
Üye
Berrin Mahmutoğlu
Üye
Savaş Çıtak
Üye


 
Yedek Üyeler

 
1. Abdülkadir Güzeloğlu
2. Yakup Şimşek
3. Erdal Aydın
4. Bekir Çiğnitaş
5. Özcan Aksu
6. Cemal Öztürk
7. Atilla Zaimoğlu

Kulüp Lisans Kurulu Hakkında

5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ilk derece yargı kurulu olarak kurulan Kulüp Lisans Kurulu'nun, TFF Statüsü'nün 59. maddesine göre görev ve yetkileri şöyledir:

1. (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Kulüp Lisans Kurulu, lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar verir.

2. Kulüp Lisans Kurulu değerlendirmelerini sportif, alt yapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırılır.

3. (01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Kulüp Lisans Kurulu, TFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Kulüp Lisans Kurulu'nda;
a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu,
b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir,
c) İki üyenin 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi,
d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir,
e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip üniversite mezunu,
olması şarttır.

4. Kulüp Lisans Kurulunun görev süresi dört (4) yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.

5. Kulüp Lisans Kurulunun hiçbir üyesinin yerine, istifa etmediği veya çekilmiş sayılmadıkça yenisi atanamaz.

6. (01.06.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

7. Kulüp Lisans Kurulu üyeleri üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar. Kulüp Lisans Kurulu üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür.

8. Kulüp Lisans Kurulu, çalışma usul ve esasları TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kulüp Lisans Talimatında belirlenir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.