TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 15.04.2011 15.04.2011
UÇK Kararları - 15.04.2011

TOPLANTI NO:66

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15 Nisan 2011 günlü (66) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/137 ve K:2011/227 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 180.000,00-TL'nin 25.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 4.100,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 14.870,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/136 ve K:2011/228 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kabulüyle net 27.000,00-TL'nin 25.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.040,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.190,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:67

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15 Nisan 2011 günlü (67) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile kulüp arasındaki E:2010/312 ve E:2011/229 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kısmen kabulüyle 15.308,05-Euro'nun 1.000,00-Euro'sunun 19.04.2010'daın 14.308,05-Euro'sunun 18.08.2010'dan itibaren faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.243,44-TL harcın 1.093,07-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.481,93-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 10.635,48-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Bilirkişi ücreti 1.500,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Bilirkişi ücreti 350,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:68

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15 Nisan 2011 günlü (68) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/115 ve K:2011/230 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 12.000,00-TL'nin 21.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 740,00-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden 1.440,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 10.00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/112 ve K:2011/231 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığının tespitine,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 852,96 TL -TL'nin 21.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ve net 5.123,75 Euro'nun 21.02.2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 737,50-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden ve davalının borcu kabul ettiği gözetilerek 712,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/154 ve K:2011/232 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü hak edilen tutar olan net 40.000,00-TL 'nin 15.03.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Fesih tazminatı net 5.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 1.500,00-TL harcın, 1.400,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 5.170,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/81 ve K:2011/233 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile net 74.500,00-TL'nin 11.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.170,00-TL harcın 1.990,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 7.830,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 1.080,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/111 ve K:2011/234 numaralı ihtilaf dosyası; )

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığının tespitine,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 33.558,62 TL alacağının 21.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.171,20 TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden ve davalının borcu kabul ettiği gözetilerek 1.955,70-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/41 numaralı ihtilaf dosyası; 

Davacı kulüpten davalı futbolcuya gerçekleştirdiği ödemelere ilişkin belgelerin tamamını 5 gün içinde göndermesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.