TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
UÇK Kararları - 23.06.2011 23.06.2011
UÇK Kararları - 23.06.2011
TOPLANTI NO:124

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23 Haziran 2011 günlü (124) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/109 numaralı ihtilaf dosyası

Davalı kulüp tarafından yapılan yemin teklifinin davacı asile tebliğ edilmesine ve yemin teklifi için duruşma gününün müteakip toplantıda belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:125

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23 Haziran 2011 günlü (125) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2010/983 ve K:2011/441 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kısmen kabulüyle net 34.878,40-TL'nin 1.000,00-TL'sinin 15.10.2010'dan 33.878,40-TL'sinin 27.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 4.200,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.800,00-TL harcın 1.281,56-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 4.518,62-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 3.071,37-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Bilirkişi ücreti 350,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 30,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/320 ve K:2011/442 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 20.000,00-TL'nin 28.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 900,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.400,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/157 ve K:2011/443 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 18.180,00-TL'nin 17.03.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Kulüp tarafından verilen 6.750,00-TL para cezasının kaldırılmasına,

- Davacı tarafından yatırılan 863,60-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 500,00-TL maktu harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.181,60-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL maktu olmak üzere toplam 2.681,60-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı tarafından yatırılan 1.000,00-TL yargılama giderinden davacının gerçekleştirdiği 125,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, 875,00-TL'nin talep halinde davacıya iadesine,

- Yargılama gideri 30,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/435 ve K:2011/444 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 11.784,00-TL'nin 23.05.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 892,80-TL harcın 735,68-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.414,08-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/351 ve K:2011/445 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile toplam net 44.637,75-TL tutarındaki alacağın 10.180,00-TL'sinin 31.03.2011'den, 10.193,00-TL'sinin 30.04.2010'den, 24.264,75-TL'sinin 09.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.392,75-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 5.130,15-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait YALAZAY

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler