TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
UÇK Kararları - 10.06.2011 10.06.2011
UÇK Kararları - 10.06.2011
TOPLANTI NO:109

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10 Haziran 2011 günlü (109) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/311 ve K:2011/384 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 51.000,00-TL'nin 27.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.620,00-TL harcın 1.520,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 2.915,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Teknik sorumlu ile Kulübü arasındaki E:2011/121 ve K:2011/385 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davalı kulübün sözleşmeyi fesihte haksızlığına,

- Davacı teknik sorumlunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 28.650,00-TL'nin 22.02.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 53.500,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.170,00-TL harcın 2.143,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 8.442,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:110

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10 Haziran 2011 günlü (110) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile kulüp arasındaki E:2011/398 ve E:2011/386 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulüyle 5.165,87-Avro'nun 16.05.2011'dan itibaren faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 740,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 699,37-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:111

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10 Haziran 2011 günlü (111) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Kulüp ile Kulübü arasındaki E:2011/386 ve K:2011/387 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı kulübün alacak talebinin kabulüyle net 50.000,00-Avro'nun 13.05.2011'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.755,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 5.416,60-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:112

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10 Haziran 2011 günlü (112) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/106 ve K:2011/388 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 150.000,00-TL'nin 18.02.2011'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.500,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 13.070,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/298 ve K:2011/389 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 72.463,11-TL'nin 22.04.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.975,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 3.833,52-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/310 ve K:2011/390 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 75.000,00-Avro'nun 27.04.2011'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.000,00-Avro harcın 1.500,00-Avro'sunun ve 500,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 7.066,23-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden ve davacının feragati dikkate alınarak 3.171,10-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/144 ve K:2011/391 numaralı ihtilaf dosyası;- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Noter masrafı 266,65-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı tarafından verilen para cezalarının kaldırılmasına,

- Davalının yetiştirme tazminatına hak kazanmadığının tespitine,

- Davacı tarafından yatırılan 835,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 120,00-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL olmak üzere toplam 620,00-TL vekalet ücretin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/28 ve K:2011/392 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacının alacak talebinin kabulüyle net 442,85-TL'nin 17.01.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Fesih tazminatı net 3.500,00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Noter masrafı 284,50-TL'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 725,69-TL harcın 584,54-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 507,28-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar üzerinden 846,85-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Bilirkişi ücreti 350,00-TL'nin davacıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Yargılama gideri 20,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/328 ve K:2011/393 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 24.154,34-TL'nin 03.05.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.000,00-TL harcın 983,10-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 2.876,97-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/343 ve K:2011/394 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulüyle net 33.758,48-TL'nin 4.380,00-TL'sinin 31.03.2011'den 4.390,00-TL'sinin 30.04.0211'den ve 24.988,48-TL'sinin 06.05.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.211,81-TL harcın 1.175,17-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.933,43-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/334 ve K:2011/395 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulüyle net 19.000,00-TL'nin 05.05.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 880,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden ve davalının kabulü dikkate alınarak 1.140,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 15,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait Yalazay

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.