TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
UÇK Kararları - 27.06.2011 27.06.2011
UÇK Kararları - 27.06.2011
TOPLANTI NO:127

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27 Haziran 2011 günlü (127) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1)Futbolcu temsilcisi ile kulüp arasındaki E:2011/506 ve E:2011/452 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcu temsilcisinin alacak talebinin kabulüyle net 156.500,00-TL'nin 15.07.2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 3.630,00-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 13.460,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI NO:128

TOPLANTI TUTANAĞI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27 Haziran 2011 günlü (128) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/313 ve K:2011/453 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 27.450,00-TL'nin 27.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 1.178,00-TL harcın, 1.049,00-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 3.239,50-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/342 ve K:2011/454 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacının alacak talebinin kabulüyle net 83.703,00-Avro'nun 83.630,00-Avro'sunun 06.05.2011'den 73,00-Avro'sunun 03.06.2011'den itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası karşılığının ve net 4.294,61-TL'nin 3.118,92-TL'sinin 06.05.2011'den 1.175,69-TL'sinin 03.06.2011'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 4.438,52-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 15.863,62-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/384 ve K:2011/455 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 103.760,00-TL'nin 11.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 2.575,20-TL harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, fazladan yatırılan 500,30-TL harcın talep halinde iadesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 10.170,80-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/305 ve K:2011/456 numaralı ihtilaf dosyası;

- Dava hakkında karar oluşturulmasına yer olmadığına,

- Davacı tarafından yatırılan 1.020,00-TL harcın 500,00-TL'sinin irat kaydedilmesine, 520,00-TL'sinin talep halinde davacıya iadesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/330 ve K:2011/457 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile net 19.726,00 Euro ve net 10.192,29 TL alacağının 03.05.2011 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu tarafından yatırılan 1.598,19-TL harcın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden 6.260,00-TL vekâlet ücretinin davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Yargılama gideri 20.00-TL'nin davalı kulüpten tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/407 ve K:2011/458 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun sözleşmeyi fesihte haklılığına,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile hak edilen tutar olan net 307.280,00-TL'nin 11.05.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 100.000,00-TL para cezasının iptaline,

- Fesih tazminatı net 1.000,00-TL 'nin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine

- Davacı tarafından yatırılan 7.700,00-TL harcın, 7.165,60-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 21.901,20-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/209 ve K:2011/459 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 10.267,56-TL'nin 07.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davacı tarafından yatırılan 772,23-TL harcın 705,36-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 1.232,10-TL vekâlet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davalı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 401,24-TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8) Profesyonel futbolcu ile Kulübü arasındaki E:2011/235 ve K:2011/460 numaralı ihtilaf dosyası;

- Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile hak edilen tutar olan net 29.101,88-TL'nin 13.04.2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya verilmesine,

- Davalı tarafından verilen 3.000,00-TL tutarında para cezasının iptaline,

- Davacı tarafından yatırılan 1.617,62-TL harcın, 1.582,04-TL'sinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Davacı futbolcu vekil ile temsil edildiğinden davanın kabulünden dolayı 3.421,20-TL ve para cezasının kaldırılmasından dolayı 500,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Yargılama gideri 10,00-TL'nin davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine,

- Sair taleplerin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sait YALAZAY

TFF UÇK Başkanı

Diğer Haberler