TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 17.11.2023 17.11.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 17.11.2023

TFF Tahkim Kurulu 17 Kasım 2023 günlü (57) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/562– K.2023/399

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüplerin Futbol Dalında Tescil Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu yaptığı itiraz incelendi. Kurulumuz’un 10.11.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/347

Futbol Menajeri Batur Altıparmak’ın futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/107 - K.2023/121 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

3. E.2023/412

Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 26.10.2023 tarih ve E.2023-2024/285 - K.2023-2024/353 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 17.11.2023 Cuma günü saat 14:15'de icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin vekilleri Av. Can Natan, Av. Petek Akyüz Arslan ve Av. Selçuk Uysal’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

4. E.2023/426 – K.2023/400

Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün ve idarecisi Özgür Yıldırım ile ilgili PFDK’nın 09.11.2023 tarih ve E.2023-2024/369 - K.2023-2024/465 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 62.400,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü’nün idarecisi Özgür Yıldırım’ın müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, hakem ve soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3 maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 75.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/427 – K.2023/401

Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü‘nün futbolcusu Yılmaz Coşkunçay’ın AFDK’nın 10.11.2023 tarih ve E.2023-2024/222 - K.2023-2024/270 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü‘nün futbolcusu Yılmaz Coşkunçay’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2023/428 – K.2023/402

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nün futbolcusu Eyüp Akcan ile ilgili PFDK’nın 09.11.2023 tarih ve E.2023-2024/375 - K.2023-2024/461 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nün futbolcusu Eyüp Akcan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/429 – K.2023/403

Kilis Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Taha Ahmet Balsu ile ilgili AFDK’nın 10.11.2023 tarih ve E.2023-2024/214 - K.2023-2024/263 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kilis Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Taha Ahmet Balsu’nun rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.