TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararı - 21.03.2024 21.03.2024
Tahkim Kurulu Kararı - 21.03.2024

TFF Tahkim Kurulu 21 Mart 2024 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2024/157 - K.2024/135

Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş.’nin futbolcusu Efe Samet Meydan ile ilgili AFDK’nın 15.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1232 - K.2023-2024/1502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş. futbolcusu Efe Samet Meydan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.