TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararı - 04.06.2024 5.06.2024
Tahkim Kurulu Kararı - 04.06.2024

TFF Tahkim Kurulu 04 Haziran 2024 günlü (37) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2024/122 – K.2024/286

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin futbolcu Fatih Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/317 - K.2023/478 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 24.05.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.