TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2024 7.06.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2024

TFF Tahkim Kurulu 07 Haziran 2024 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/22 – K.2024/287

Hakem Emrah Ünal’ın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Emrah Ünal’ın itirazının reddine, oybirliği ile,

2. E.2024/24 – K.2024/288

Hakem Gökmen Baltacı’nın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Gökmen Baltacı’nın itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2024/28 – K.2024/289

Hakem Oğuz Kaan Çalışır’ın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Oğuz Kaan Çalışır’ın itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2024/29 – K.2024/290

Hakem Ömer Tevfik Özkoç’un 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Ömer Tevfik Özkoç’un itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/30 – K.2024/291

Hakem Selahattin Altay’ın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Selahattin Altay’ın itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2024/189

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün Futbol Menajeri Orçun Yücel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/384- K.2023/423 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.06.2024 Cuma günü saat 11:00'de icra edilen duruşmada Futbol Menajeri Orçun Yücel’in vekili Av. Emirhan Çeviker, Kulüp vekili Av. Yakub Kızılkaya’nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

7. E.2024/194 – K.2024/292

Futbol Menajeri Gökhan Tabakcıoğlu’nun Futbolcu Muhammed Furkan Özhan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.01.2024 tarih ve E.2023/505 - K.2024/36 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.06.2024 Cuma günü saat 11:30'da icra edilen duruşmada Futbol Menajeri Gökhan Tabakcıoğlu’nun vekili Av. Ebrar Bilgiç, Futbolcu Muhammed Furkan Özhan’ın vekili Av. Tuğçe Tetik Can’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2024/196

Bursa Spor Kulübü’nün futbolcu Seçkin Batuhan Fırıncı ve Tuzla Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.01.2024 tarih ve E.2023/523 - K.2024/54 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

9. E.2024/272 – K.2024/293

Saray Spor 1953 Kulübü’nün AFDK’nın 24.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1852 - K.2023-2024/2126 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Saray Spor 1953 Kulübü’nün müsabaka esnasında sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi nedeniyle FMT’nin 22-a. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/273 – K.2024/294

Balçova Spor Kulübü’nün AFDK’nın 24.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1777 – K.2023-2024/2146 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Balçova Spor Kulübü’nün müsabaka isim listesi üzerinde değişiklik yapılması suretiyle sahtecilik ve yanıltma eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı kanaati ile FDT’nin 48/2-b maddesi uyarınca verilen mevcut puanlarından 3 puan silinmesine dair karara itirazının kabulü ile; AFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Balçova Spor Kulübü teknik sorumlusu Recai Cinel’in müsabaka hakeminin bilgisi dışında müsabaka isim listesi üzerinde değişiklik yapılması suretiyle gerçekleşen sahtecilik ve yanıltma eylemi nedeniyle FDT’nin 48/1-b maddesi uyarınca ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle FDT’nin 8. maddesinin uygulanması ile verilen 1 yıl müsabakalarda soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına itirazının kabulü ile; AFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

11. E.2024/275 – K.2024/295

Kurtalan Spor Kulübü’nün futbolcu Yusuf Yılmaz ile ilgili AFDK’nın 29.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1866 - K.2023-2024/2155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kurtalan Spor Kulübü’nün futbolcu Yusuf Yılmaz’ın müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımın dan bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/276 – K.2024/296

Kayabağlar Beldesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün AFDK’nın 31.05.2024 tarih ve E.2023 -2024/1873 - K.2023-2024/2167 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayabağlar Beldesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbolcusu Oktay Türker’in askere sevk tarihinin 16.05.2024 olduğu bu nedenle adı geçen futbolcunun 18.05.2024 olan müsabaka tarihinde asker sayılacağı anlaşıldığından, Kayabağlar Beldesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne ilgili müsabakada silah altında bulunan futbolcu oynatılması nedeniyle FMT’nin 22-ı maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.