TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 13.06.2024 14.06.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 13.06.2024
TFF Tahkim Kurulu 13 Haziran 2024 günlü (40) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/189  - K.2024/299
MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Futbol Menajeri Orçun Yücel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/384- K.2023/423 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz'un 07.06.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; UÇK kararının kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2024/196 - K.2024/300

Bursa Spor Kulübü'nün Futbolcu Seçkin Batuhan Fırıncı ve Tuzla Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve E.2023/523 - K.2024/54 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz'un 07.06.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2024/274 - K.2024/301
Şafak 76 Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 27.05.2024 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

4. E.2024/277 - K.2024/302
GMG Kastamonu Spor Kulübü'nün PFDK'nın 30.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1221 - K.2023-2024/1557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- GMG Kastamonu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
- GMG Kastamonu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2024/287 - K.2024/303
Corendon Alanya Spor Kulübü'nün PFDK'nın 06.06.2024 tarih ve E.2023-2024/1223 - K.2023-2024/1566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Corendon Alanya Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca verilen 240.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 120.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2024/288 - K.2024/304
Bala Belediye Spor Kulübü'nün AFDK'nın 07.06.2024 tarih ve E.2023-2024/1838 - K.2023-2024/2177 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Bala Belediye Spor Kulübü'nün belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle FMT'nin 22-g maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası  ve FDT'nin 47/3 maddesi uyarınca mevcut puanlarından -3- puan silinmesine dair cezada sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
- Bala Belediye Spor Kulübü futbolcusu Batuhan Veysel Gürbüz'ün belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 47/1-a uyarınca verilen 12 resmi müsabakadan men cezasının, cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın alt sınırdan tayini ile FDT'nin 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
- Bala Belediye Spor Kulübü futbolcusu Enes Kasım Genç'in belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 47/1-a ve madde 13 uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,


Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.