TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 29.03.2024 29.03.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 29.03.2024

TFF Tahkim Kurulu 29 Mart 2024 günlü (21) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/511 – K.2024/155

Belediye Kütahya Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Onur Şirin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.11.2023 tarih ve E.2023/364 - K.2023/379 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/512 – K.2024/156

Belediye Kütahya Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Hasan Sürmeli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.11.2023 tarih ve E.2023/365 - K.2023/380 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3.E.2024/26– K.2024/175

Hakem Hüseyin Göçek’in 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Hüseyin Göçek’in itirazının reddine, esas hakkında verilen kararın niteliğine göre başvuranın yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

4.E.2024/31– K.2024/158

Hakem Suat Arslanboğa’nın 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Suat Arslanboğa’nın itirazının reddine, esas hakkında verilen kararın niteliğine göre başvuranın yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5.E.2024/38– K.2024/ 159

Hakem Sinan Bilen’in 03.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri” terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın kısmen kabulüne, Merkez Hakem Kurulu kararının onaylanmasına dair 03.01.2024 tarih ve 34 sayılı TFF Yönetim Kurulu kararının başvurucu yönünden iptaline, oybirliği ile,

6. E.2024/126 – K.2024/160

Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü’nün AFDK’nın 23.02.2024 tarih ve E.2023-2024/979 - K.2023-2024/1248 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İtirazın kabulüne, Tahkim Kurulu’nun 22.03.2024 tarih, 20 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptal edilmiş olması sebebiyle AFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile,

7. E.2024/149 – K.2024/161

Alaca Belediye Spor Kulübü’nün AFDK’nın 08.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1133 - K.2023-2024/1469 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

8. E.2024/161 – K.2024/162

Kocaeli Spor Kulübü’nün görevlisi Selçuk Kösemen ile ilgili PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/930 - K.2023-2024/1186 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde itirazın kısmen kabulü ile;

- Kocaeli Spor Kulübü görevlisi Selçuk Kösemen’in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 10/2., 95/3., ve 95/4. maddeleri uyarınca verilen 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına ilişkin itirazının kısmen kabulü ile; hukuki nitelendirme ve sübutta bir isabetsizlik bulunmasa da, cezanın tayini bakımından Kocaeli Spor Kulübü idarecisi Selçuk Kösemen’in FDT 39/2 maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 95/3-4 maddeleri uyarınca 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, farklı gerekçe ile PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

9. E.2024/166 – K.2024/163

Galatasaray A.Ş.’nin ve Başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/926 - K.2023-2024/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/167 – K.2024/164

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin AFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/945 - K.2023-2024/1479 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK’nın başvurunun süre yönünden reddine dair kararında isabetsizlik bulunmadığından onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2024/168 – K.2024/165

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün AFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/945 - K.2023-2024/1479 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK’nın başvurunun süre yönünden reddine dair kararında isabetsizlik bulunmadığından onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/169 – K.2024/166

Bulanık Bilican Spor Kulübü’nün AFDK’nın 22.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1282 - K.2023-2024/1654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bulanık Bilican Spor Kulübü’nün itirazının FDT’nin 89/1. maddesi uyarınca taraf sıfatı olmadığından usul yönünden reddine, oybirliği ile,

13. E.2024/170 – K.2024/167

Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü’nün futbolcuları Ahmet Üner ve Mustafa Aşan ile ilgili AFDK’nın 15.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1229 - K.2023-2024/1499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Üner’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına,

- Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Üner’in ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasına FDT’nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Yozgat Belediye Bozok Spor Kulübü’nün futbolcusu Mustafa Aşan’ın Sarı’nın ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına FDT’nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/171 – K.2024/168

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbolcusu Figen Naçar ile ilgili AFDK’nın 20.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1344 - K.2023-2024/1583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbolcusu Figen Naçar’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasıile cezalandırılmasına dair itirazın kısmen kabulü ile; dosyaya sunulan hakem ek raporu nazara alınarak sübut bulan ihlalin FDT’nin 43. maddesi ile düzenlenen “Ciddi Faullü Oyun” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına , oybirliği ile,

15. E.2024/172 – K.2024/169

3GEN Holding Elazığ Spor Kulübü’nün futbolcuları Mert Altınöz ve Metin Peker ile ilgili PFDK’nın 21.03.2024 tarih ve E.2023-2024/977 - K.2023-2024/1221 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 3GEN Holding Elazığ Spor Kulübü’nün futbolcusu Mert Altınöz’ün rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 3.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- 3GEN Holding Elazığ Spor Kulübü’nün futbolcusu Metin Peker’in rakip takım taraftarlarına ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2024/173 – K.2024/170

TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.’nin futbolcusu Akın Akman ile ilgili PFDK’nın 21.03.2024 tarih ve E.2023-2024/969 - K.2023-2024/1216 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TPAO Batman Petrol Spor A.Ş. futbolcusu Akın Akman’ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

17. E.2024/174 – K.2024/171

1926 Polatlı Belediye Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Sait Taş ile ilgili AFDK’nın 22.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1309 - K.2023-2024/1623 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1926 Polatlı Belediye Spor Kulübü teknik sorumlusu Sait Taş’ın ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

18. E.2024/175

Adana 5 Ocak Spor Kulübü’nün AFDK’nın 22.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1288 - K.2023-2024/1657 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına,

19. E.2024/176 – K.2024/172

GMG Kastamonuspor Kulübü’nün kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt ile ilgili PFDK’nın 17.03.2024 tarih ve E.2023-2024/967 - K.2023-2024/1213 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- GMG Kastamonuspor Kulübü kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.