TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 26.04.2024 26.04.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 26.04.2024

TFF Tahkim Kurulu 26 Nisan 2024 günlü (27) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/68

İskenderun Spor A.Ş. ile futbolcu Hasan Hüseyin Acar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/429 - K.2023/434 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ara karar oluşturularak davacıya tebliğine, eksiklik tamamlandıktan sonra dosyanın yeniden gündeme alınmasına ve incelemenin devamına, oybirliği ile,

2. E.2024/209 - K.2024/207

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.04.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Doğukan Şenol ile Av. Ali Topuz’un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT’nin 35/1. maddesi uyarınca (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) verilen4.000.000,00 TL para cezasının; fiile uyan disiplin ihlalinin FDT’nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek, ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına,

3. E.2024/211 - K.2024/208

Kangal Termik Spor Kulübü’nün futbolcusu Berat Ağca’nın AFDK’nın 17.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1501 - K.2023-2024/1798 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kangal Termik Spor Kulübü futbolcusu Berat Ağca’nın ihraç öncesi ve sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2024/212 - K.2024/209

Muş 1984 Muş Spor Kulübü’nün PFDK’nın 18.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1079 - K.2023-2024/1332 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Muş 1984 Muş Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2024/213 - K.2024/210

Yeni Ufuk Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Murat Müftüoğlu ve antrenörü Mehmet Coşkun’un AFDK’nın 19.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1508 - K.2023-2024/1849 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yeni Ufuk Spor Kulübü teknik sorumlusu Murat Müftüoğlu’nun müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Yeni Ufuk Spor Kulübü antrenörü Mehmet Coşkun’un ihraç öncesi ve sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2024/214 - K.2024/211

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 18.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1054 - K.2023-2024/1362 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 318-319 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2024/215 - K.2024/212

Ankara Spor Kulübü’nün futbolcusu Recep Yemişci’nin PFDK’nın 22.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1083 - K.2023-2024/1366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ankara Spor Kulübü futbolcusu Recep Yemişci’nin rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 9.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.