TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 19.04.2024 19.04.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 19.04.2024

TFF Tahkim Kurulu 19 Nisan 2024 günlü (26) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/9 – K.2024/193

Karşıyaka Spor Kulübü’nün futbolcu Recep Türköz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.10.2023 tarih ve E.2023/213 (Birleşen E.2023/286 ve 2023/334) - K.2023/340 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 05.04.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2024/10 – K.2024/194

Ümraniye Spor Kulübü Derneği’nin futbolcu Mehmet Umut Nayir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.11.2023 tarih ve E.2023/299 - K.2023/361 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2024/59 – K.2024/195

Futbolcu Alper Potuk’un Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/437 - K.2023/442 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2024/154 – K.2024/196

Bahçelievler Soğanlı Olimpik Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 21.02.2024 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/156 – K.2024/197

Yahya Kemal Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 21.02.2024 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

6. E.2024/177 – K.2024/198

Cizre Dicle Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2024 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

7. E.2024/202 – K.2024/199

Büyük Bingöl 1981 Spor Kulübü’nün yöneticisi Yunus Kaya’nın AFDK’nın 05.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1460 - K.2023-2024/1768 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde itirazın kısmen kabulü ile;

- Büyük Bingöl 1981 Spor Kulübü yöneticisi Yunus Kaya’nın rakip takım futbolcularına yönelik hakaretleri ve tehditleri nedeniyle FDT’nin 41. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası cezalandırılmasına, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası cezalandırılmasına, Yunus Kaya’nın toplam 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2024/203 – K.2024/200

Samsun Afa Spor Kulübü’nün AFDK’nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1135 - K.2023-2024/1732 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

9. E.2024/204 – K.2024/201

Kocaeli Spor Kulübü’nün PFDK’nın 09.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1017 - K.2023-2024/1291 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kocaeli Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Maraton Üst Tribün 301-303, Batı Numaralı Alt Tribün 112-114, Doğu Maraton Alt Tribün 124 A-102-125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Kocaeli Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Numaralı Alt Tribün 113-114-115-116, Doğu Maraton Üst Tribün 301-326, Doğu Maraton Alt Tribün 101-126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Doğu Maraton Üst Tribün 301, Batı Numaralı Alt Tribün 114 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/205– K.2024/202

Mardin 1969 Spor Kulübü’nün Başkanı Rıdvan Aşar ve futbolcusu Zeki Pirhan Cırık ile ilgili PFDK’nın 09.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1022 - K.2023-2024/1280 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.04.2024 Cuma günü video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar ile kulüp vekili Av. Burak Çakır’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar’ın müsabakanın devre arasında ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve hakaret eylemleri nedeniyle FDT’nin 39/2., 39/3 ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 180 gün hak mahrumiyeti ve 90.000,00 TL para cezasına ilişkin itirazının kısmen kabulü ile, sübut bulan eylemine uyan hakaret ve tehdit disiplin ihlallerinden dolayı FDT’nin 39/2., 39/3 maddeleri uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Mardin 1969 Spor Kulübü’nün futbolcusu Zeki Pirhan Cırık’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2024/206 – K.2024/203

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 09.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1015 - K.2023-2024/1294 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 620.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/207 – K.2024/204

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 09.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1014 - K.2023-2024/1283 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Kuzey Tribün Kuzey C-E ve Spor Toto Tribün Spor Toto D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin oyun alanındaki çimlere koyu yeşil renkler ve yaklaşık 150 cm büyüklükteki harfler ile “Adil Rekabet” ve “Fair Competition” yazılması suretiyle sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi uyarınca 160.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2024/208 – K.2024/205

Kuşadası Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Koray Palaz’ın PFDK’nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1046- K.2023-2024/1301 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kuşadası Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Koray Palaz’ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/210 – K.2024/206

Erzurum Spor FK’nın futbolcusu Celal Hanalp ile ilgili PFDK’nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1050 - K.2023-2024/1318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erzurum Spor FK futbolcusu Celal Hanalp’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.