TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 10.05.2024 10.05.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 10.05.2024

TFF Tahkim Kurulu 10 Mayıs 2024 günlü (31) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/18 – K.2024/228

Hakem Betül Nur Yılmaz Değirmenci’nin, Merkez Hakem Kurulu’nun kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Betül Nur Yılmaz Değirmenci’nin itirazının reddine, oyçokluğu ile,

2. E.2024/75 – K.2024/229

Gözlemci Mehmet Top’un 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Mehmet Top’un itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2024/87 – K.2024/230

Gözlemci Fatma Akkurt’un 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Fatma Akkurt’un itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2024/90 – K.2024/231

Gözlemci Faruk Bülent Yazgül’ün 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Faruk Bülent Yazgül’ün itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/91 – K.2024/232

Gözlemci Özden Genç’in 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Özden Genç’in itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2024/92 – K.2024/233

Gözlemci Uğur Baş’ın 17.01.2024 tarihinde açıklanan “Devre Arası Bölgesel C Klasman Hakem ve Gözlemcileri” listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz’un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Gözlemci Uğur Baş’ın itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2024/192 – K.2024/234

Ümraniye Spor Kulübü’nün futbolcu Serkan Kırıntılı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.01.2024 tarih ve E.2023/457 - K.2024/26 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 03.05.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; UÇK kararının kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

8. E.2024/217 – K.2024/235

Bağlar Belediye Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; merciide yanılma suretiyle Kurulumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın başvuru hakkında karar vermeye yetkili TFF Yönetim Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

9. E.2024/228 – K.2024/236

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohammed Al Musrati ile ilgili PFDK’nın 02.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1116 - K.2023-2024/1413 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Almoatasembellah Ali Mohammed Al Musrati’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/231 – K.2024/237

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 02.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1116 - K.2023-2024/1412 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Tribün Spor Toto B, C, D, E, F, L, M, N, Maraton Üst Tribün C, D, E, F, G, H, Kuzey Tribünü D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2024/232 – K.2024/238

İstanbul Spor A.Ş.’nin Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile ilgili PFDK’nın 09.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1173 - K.2023-2024/1478 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 10.05.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada İstanbul Spor A.Ş.’nin Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Kulüp vekili Av. Sercan Teker’in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Spor A.Ş.’nin Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu 02.05.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden oyçokluğu ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.