TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 08.01.2024 8.01.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 08.01.2024

TFF Tahkim Kurulu 8 Ocak 2024 günlü (2) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/451 – K.2024/ 13

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 01.11.2023 tarihli ve 26 sayılı toplantısında aldığı kararla yürürlüğe girmiş olan TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın bazı maddelerine karşı yapmış olduğu itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 29.12.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

Talimatın bazı maddelerine esas yönünden yapılan itirazın değerlendirmesi sonucunda,

- Talimatın 10. maddesinin 1. bendi bakımından yapılan itirazın reddine,

- Talimatın 16. maddesinin, 1. bendi bakımından yapılan itirazın reddine,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- Talimatın 2. maddesinin iptaline,

- Talimatın 3. maddesinin, b ve h bentlerinin iptaline,

- Talimatın 9. maddesinin 6 ve 11. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 10.maddesinin 2. ve 3. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 13. maddesinin iptaline,

- Talimatın 16.maddesinin 2, 3 ve 7. bentlerinin iptaline,

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca, TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın İPTAL EDİLEN MADDELERİ YÖNÜNDEN RE’SEN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ,

sair hususlar ve ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere, oybirliği ile,

2. E.2023/452 – K.2024/ 14

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 01.11.2023 tarihli ve 26 sayılı toplantısında aldığı kararla yürürlüğe girmiş olan TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın bazı maddelerine karşı yapmış olduğu itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 29.12.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

Talimatın bazı maddelerine esas yönünden yapılan itirazın değerlendirmesi sonucunda,

- Talimatın 10. maddesinin 1. bendi bakımından yapılan itirazın reddine,

- Talimatın 16. maddesinin, 1. bendi bakımından yapılan itirazın reddine,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün itirazının kısmen kabulü ile;

- Talimatın 2. maddesinin iptaline,

- Talimatın 3. maddesinin, b ve h bentlerinin iptaline,

- Talimatın 9. maddesinin 6 ve 11. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 10.maddesinin 2. ve 3. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 13. maddesinin iptaline,

- Talimatın 16.maddesinin 2, 3 ve 7. bentlerinin iptaline,

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca, TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın İPTAL EDİLEN MADDELERİ YÖNÜNDEN RE’SEN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ,

sair hususlar ve ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere, oybirliği ile,

3. E.2023/453 – K.2024/ 15

İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 01.11.2023 tarihli ve 26 sayılı toplantısında aldığı kararla yürürlüğe girmiş olan TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın bazı maddelerine karşı yapmış olduğu itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 29.12.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Başvuran İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin, itirazı ile sınırlı kalmaksızın talimatın bütünüyle iptal edilmesine dair talebinin reddine, itirazın aşağıda yer alan maddeler bakımından kısmen kabulüne, diğer hususlar bakımından talebinin tümüyle reddine,

- Talimatın 3. maddesinin, b ve h bentlerinin iptaline,

- Talimatın 9 maddesinin 6 ve 11. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 10 maddesinin, 2. ve 3. bentlerinin iptaline,

- Talimatın 16 maddesinin, 2,3 ve 7. bentlerinin iptaline,

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca, TFF Futbol Menajerleri Talimatı’nın İPTAL EDİLEN MADDELERİ YÖNÜNDEN RE’SEN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ,

sair hususlar ve ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.