TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 24.11.2023 24.11.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 24.11.2023

TFF Tahkim Kurulu 24 Kasım 2023 günlü (59) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/569 – K.2023/405

Fenerbahçe A.Ş’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüplerin Futbol Dalında Tescil Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/347 – K.2023/406

Futbol Menajeri Batur Altıparmak’ın futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/107 - K.2023/121 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 17.11.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı Futbol Menajeri Batur Altıparmak’ın itirazının kısmen kabulü ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davalı Futbolcu tarafından yapılan feshin haksız olduğunun tespiti ve davacının talebinin kısmen kabulü ile, 200.000,00 Euro cezai şart alacağından %25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde, 150.000,00 Euro alacağın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine ,

- Faiz, yargılama gideri ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2023/398 – K.2023/407

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.’nin futbolcu Selim Dedekoç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.08.2023 tarih ve E.2023/205 - K.2023/208 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının,Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine , oybirliği ile,

4. E.2023/399 – K.2023/408

Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş.’nin futbolcu İlker Günay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.08.2023 tarih ve E.2023/190 - K.2023/197 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının,Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine , oybirliği ile,

5. E.2023/400 – K.2023/409

Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin futbolcu Yasin Yener ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.08.2023 tarih ve E.2023/216 - K.2023/213 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının,Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine , oybirliği ile,

6. E.2023/401 – K.2023/410

Sapanca Gençlik Spor Kulübü’nün futbolcu Süleyman Enes Özer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.08.2023 tarih ve E.2023/210 - K.2023/212 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının,Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine , oybirliği ile,

7. E.2023/412 – K.2023/411

Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 26.10.2023 tarih ve E.2023-2024/285 - K.2023-2024/353 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 17.11.2023 tarihinde duruşması yapılan dosyanın yapılan müzakeresi neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Erden Timur’un 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV Programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 143.000,00 TL para cezasına yönelik itirazının kısmen kabulü ile; açıklamanın bir bütün halinde değerlendirilmesi neticesinde sübut bulan ihlalin Sportmenliğe Aykırı Hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasıyla cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

8. E.2023/430 – K.2023/412

Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü’nün futbolcusu Arda Karademir ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/432 - K.2023-2024/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü’nün futbolcusu Arda Karademir’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/431 – K.2023/413

Sarız Anadolu Spor Kulübü futbolcusu Ömer Öztürk’ün AFDK’nın 09.11.2023 tarih ve E.2023-2024/256 - K.2023-2024/256 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararı ile onanan Kayseri İl Disiplin Kurulu kararında, Sarız Anadolu Spor Kulübü futbolcusu Ömer Öztürk hakkında, şiddetli hareket nedeniyle FDT’nin 43 ve 10/2 ve 95. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmış ise de; sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği, ancak temel ceza ve artırımlar gösterilmeden sonuç cezanın belirlenmesi hukuka aykırı olduğundan, itirazın bu yönden kısmen kabulü ile; Sarız Anadolu Spor Kulübü futbolcusu Ömer Öztürk’ün FDT’nin 43. maddesi uyarınca takdiren 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 10. maddesinin uygulanarak takdiren ½ oranında cezasından artırılarak 6 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/432 – K.2023/414

Ankara Spor Kulübü’nün PFDK’nın 09.11.2023 tarih ve E.2023-2024/381 - K.2023-2024/468 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ankara Spor Kulübü’nün rakip kulüp seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının % 30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT’nin 49/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2023/433 – K.2023/415

Çeşme Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Umut Kaya’nın AFDK’nın 10.11.2023 tarih ve E.2023-2024/216 - K.2023-2024/265 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çeşme Belediye Spor Kulübü futbolcusu Umut Kaya’nın ihraç öncesi müsabaka görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiş ise de; futbolcunun sübuta eren eyleminin FDT’nin 36. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen “fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından; itirazın bu yönden kabulü ile, Çeşme Belediye Spor Kulübü futbolcusu Umut Kaya’ya verilen cezanın FDT’nin 36/5-a maddesi uyarınca takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle onanmasına, oybirliği ile,

- Çeşme Belediye Spor Kulübü futbolcusu Umut Kaya’nın ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2023/435 – K.2023/416

Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü futbolcusu Muhammed Sedat Küçükoğlu’nun AFDK’nın 15.11.2023 tarih ve E.2023-2024/287 - K.2023-2024/324 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü futbolcusu Muhammed Sedat Küçükoğlu’nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; futbolcunun sübuta eren eyleminin FDT’nin 36. maddesinde düzenlenen “sportmenliğe aykırı hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından; itirazın bu yönden kabulü ile, Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü futbolcusu Muhammed Sedat Küçükoğlu’nun FDT’nin 36. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

13. E.2023/436 – K.2023/417

Trabzon Spor A.Ş.’nin başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/396 - K.2023-2024/493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin başkanı Ertuğrul Doğan’ın 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe Futbol A.Ş. – Trabzon Spor A.Ş. müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 142.857,14 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023/437 – K.2023/418

Trabzon Spor A.Ş.’nin kulüp ve başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/403 - K.2023-2024/494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin başkanı Ertuğrul Doğan’nın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3.,38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/438 – K.2023/419

Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü futbolcusu Mevlüt Sürücü ile ilgili AFDK’nın 15.11.2023 tarih ve E.2023-2024/307 - K.2023-2024/338 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü futbolcusu Mevlüt Sürücü’nün rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; futbolcunun sübuta eren eyleminin FDT’nin 43. maddesinde düzenlenen “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından; itirazın bu yönden kabulü ile, Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü futbolcusu Mevlüt Sürücü’nün FDT’nin 43. maddesi uyarınca takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına , oybirliği ile,

16. E.2023/446 – K.2023/420

Vefa Group Van Spor Futbol Kulübü başkanı Feyat Kıyak ile ilgili PFDK’nın 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/436 - K.2023-2024/536 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Vefa Group Van Spor Futbol Kulübü başkanı Feyat Kıyak’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.