TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 27.10.2023 27.10.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 27.10.2023

TFF Tahkim Kurulu 27 Ekim 2023 günlü (53) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/343 – K.2023/386

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’nin teknik adam Süleyman Bilgin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 04.05.2023 tarih ve E.2023/32 (Birleşen E.2023/43)- K.2023/126 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının gerekçesi değiştirilerek, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/350 – K.2023/387

Sarıyer Spor Kulübü ve futbolcu Gökhan Yılmaz’ın aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.04.2023 tarih ve E.2023/95 - K.2023/114 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/351 – K.2023/388

Manisa Futbol Yatırımları A.Ş.’nin futbolcu Veli Çetin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.06.2023 tarih ve E.2023/133 - K.2023/179 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/385 – K.2023/389

İstanbul Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.10.2023 tarih ve E.2023-2024/169 - K.2023-2024/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2023/388 – K.2023/390

Alişen Kandil’in TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/396 – K.2023/391

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Ağaoğlu’nun AFDK’nın 18.10.2023 tarih ve E.2023-2024/79 - K.2023-2024/81 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Ağaoğlu’nun şiddetli hareketi nedeniyle verilen FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasıile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren indirim uygulanarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/396 – K.2023/392

Orduspor 1967 A.Ş.’nin futbolcusu Kadir Taşoğlu’nun PFDK’nın 26.10.2023 tarih ve E.2023-2024/310 - K.2023-2024/361 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Orduspor 1967 A.Ş.’nin futbolcusu Kadir Taşoğlu’nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; Kadir Taşoğlu’nun eyleminin, FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen "sportmenliğe aykırı hareket" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın hukuki nitelendirme yönünden kabulü ile PFDK'nın anılan kararının kaldırılmasına, sübuta eren eylemin "sportmenliğe aykırı hareket" niteliğinde olduğu gözetilerek, itiraz eden Orduspor 1967 A.Ş.’nin Kadir Taşoğlu’nun FDT'nin 36. ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.