TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 20.10.2023 20.10.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 20.10.2023

TFF Tahkim Kurulu 20 Ekim 2023 günlü (52) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/337 - K.2023/ 378

Arif Gülen’in, PFDK’nın 30.05.2023 tarih ve E.2022-2023/746 - K.2022-2023/1259 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 29.09.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Arif Gülen’in, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle FDT’nin 56/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının; gerekçeli kararda açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne, eksik soruşturma sebebiyle PFDK kararının kaldırılmasına, ikili yargılama sistemi gereğince dosyanın PFDK’ya gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/342 - K.2023/379

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’nin futbolcu Ömer Yıldız ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.05.2023 tarih ve E.2023/102 - K.2023/134 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalı Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’nin itirazının yetki yönünden kabulü ile UÇK kararının kaldırılmasına,

- İkili yargılama sistemi gereğince dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

3. E.2023/359 – K.2023/380

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 09.08.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

4. E.2023/390 – K.2023/ 381

Trabzon Spor A.Ş.’nin futbolcusu Teona Bakradze ile ilgili AFDK’nın 06.10.2023 tarih ve E.2023-2024/46 - K.2023-2024/58 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin futbolcusu Teona Bakradze’nin müsabaka görevlisine tükürmesi nedeniyle FDT’nin 41/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen6 resmi müsabakadan men cezasında;temel ceza olan 8 resmi müsabakadan men cezası üzerinden FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren cezasından ½ oranında indirim uygulanarak sonuç cezanın 4 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

5. E.2023/393 – K.2023/382

Yılport Samsun Spor Kulübü’nün PFDK’nın 12.10.2023 tarih ve E.2023-2024/222 - K.2023-2024/273 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün müsabaka öncesi ve sonrasında yapılan flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlusunun veya antrenörünün katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5., 8/9. ve 9/2. maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle aynı talimatın 8/13. ve 9/7. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 225.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2023/394 – K.2023/383

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başkanı Ali Yıldırım Koç’un PFDK’nın 10.10.2023 tarih ve E.2023-2024/218 - K.2023-2024/271 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.10.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekili Av. Oğuzhan Alhan’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başkanı Ali Yıldırım Koç’un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başkanı Ali Yıldırım Koç’un 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarının sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğunun kabulü ile FDT’nin 10/2. maddesi delaletiyle FDT’nin36/1-b maddesi ile belirlenen cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaati ile takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına sübut yönünden oyçokluğu ile, cezanın belirlenmesi yönünden oybirliği ile,

7. E.2023/395 – K.2023/384

Tuzla Spor A.Ş.’nin futbolcusu Abdoulaye Yahaya ile ilgili PFDK’nın 12.10.2023 tarih ve E.2023-2024/229 - K.2023-2024/292 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tuzla Spor A.Ş.’nin futbolcusu Abdoulaye Yahaya’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmış ise de;futbolcunun bu eylemi tahrik altında işlediği anlaşıldığından itirazın bu yönden kabulü ile; FDT’nin 43. ve 35/4 maddeleri ile belirlenen 3 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası üzerinden, sporcunun eylemini haksız tahrik altında kalarak işlediği anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesi uyarınca tahrikin derecesine göre takdiren 1/3 oranında indirilerek cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde belirlenmesine, FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak takdiren cezasından 1/3 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 8.666,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.