TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 13.10.2023 13.10.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 13.10.2023

TFF Tahkim Kurulu 13 Ekim 2023 günlü (50) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/340 – K.2023/372

Trakya Fener Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/346 - K.2023/ 373

Futbol Menajeri Hüseyin Buğra Coşkun’un Beşiktaş A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.06.2023 tarih ve E.2023/140 - K.2023/163 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Dosya üzerinden yapılan müzakere neticesinde; davanın reddine dair UÇK kararının kaldırılarak, ikili yargılama sistemi gereğince dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

3. E.2023/348 - K.2023/374

Teknik Adam Hakan Ertürk’ün Yeni Malatya Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.05.2023 tarih ve E.2023/105 - K.2023/137 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı Teknik Adam Hakan Ertürk’ün itirazının kabulü ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı Teknik Adam Hakan Ertürk tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığının tespitine,

- Davacı Teknik Adam Hakan Ertürk’ün alacak talebinin kabulü ile 34.838,71TL fesih tazminatının ve 96.774,19 TL ücret alacağı olmak üzere toplam 131.612,90 TL alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2023/349 - K.2023/375

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nün futbolcu Kaan Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.05.2023 tarih ve E.2023/114 - K.2023/143 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/385

İstanbul Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.10.2023 tarih ve E.2023-2024/169 - K.2023-2024/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

6. E.2023/386 – K.2023/376

Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin ile ilgili PFDK’nın 05.10.2023 tarih ve E.2023-2024/190 - K.2023-2024/262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

7. E.2023/387 – K.2023/377

Mardin 1969 Spor Kulübü’nün futbolcusu Yasin Reis ile ilgili PFDK’nın 05.10.2023 tarih ve E.2023-2024/201 - K.2023-2024/229 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mardin 1969 Spor Kulübü’nün futbolcusu Yasin Reis’in ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezasıile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir