TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 25.08.2023 25.08.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 25.08.2023

TFF Tahkim Kurulu 25 Ağustos 2023 günlü (41) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/575 - K.2023/332

Karahan Yasir Subaşı’nın, Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.10.2022 tarih ve E.2022/398 - K.2022/287 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 18.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/273

Futbolcu Sedat Şahintürk’ün, Tuzla Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.03.2023 tarih ve E.2023/49 - K.2023/83 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

3. E.2023/275 - K.2023/333

Futbol Menajeri Ahmet Bulut’un, Kayserispor Futbol Kulübü A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 30.03.2023 tarih ve E.2022/82- K.2023/105 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. 25.08.2023 Cuma günü saat 14:30'da duruşma yapılmasına karar verilen dosyada, davacı menajer vekili Av. Sami Dinç ve davalı kulüp vekili Av. Mertcan Öcel’in mazeret dilekçesi sundukları görülmüş; takdiren dosya üzerinden incelemenin devamına oybirliği ile karar verilmiştir. Dosya üzerinden yapılan müzakere neticesinde; davanın reddine dair UÇK kararının kaldırılarak, ikili yargılama sistemi gereğince dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

4. E.2023/356 - K.2023/334

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, PFDK’nın 10.08.2023 tarih ve E.2022-2023/1036 - K.2023-2024/1 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcularının kupa ve madalya seremonisine TFF’ye tescil edilmeyen ve logosunun üzerinde 5 şampiyonluk yıldızının yer aldığı formayla katılmalarından dolayı gerçekleşen disiplin ihlalleri nedeniyle FDT’nin 46. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/357 - K.2023/335

Altay Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 09.08.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/358 - K.2023/336

Futbolcu Kutay Yokuşlu’nun, TFF Yönetim Kurulu’nun 09.08.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

7. E.2023/362 - K.2023/337

Tümosan Konya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adil Demirbağ’ın, PFDK’nın 17.08.2023 tarih ve E.2023-2024/7 - K.2023-2024/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tümosan Konya Spor Kulübü’nün futbolcusu Adil Demirbağ’ın rakip takım futbolcularına yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.