Previous Page  7 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 84 Next Page
Page Background

5

FUTBOL GELİŞİM /

EĞİTİM

EĞİTMEN-EĞİTİMCİ

Eğitmen öncelikle eğitimcidir. Bu, çocukların ve gençle-

rin eğitiminde çok zorlu bir görevdir. Eğitmenler (aynı za-

manda) toplumun üyeleri olarak, genç futbolculara kap-

samlı eğitim verilmesi için korunmasını her zaman arzu

edilen değerlerle aynı doğrultuda olamayan toplum de-

ğerlerindeki tutarsızlıklardan etkilenebilirler. Günümüz-

de, eğitmenlerin ahlak anlayışı her zamankinden daha

güçlü olmalıdır.

Eğitimin temel ilkesi insanların eğitilebileceği ortamın

oluşturulmasıdır.

– Eğitmen, eğitimci kimliğiyle, kendisi ve oyuncuları

arasında karşılıklı güven duygusu oluşturmalıdır.

– Oyuncularına “şuraya gitmek zorundasın” demek ye-

rine nereye, nasıl ve kiminle gitmeleri gerektiğini söyle-

melidir.

– Eğitmen, eğitimci kimliğiyle eğitim hedefleri belirle-

melidir. İşinde gençlerin sportmenlik ve güven anlayışını

kabul etmeli ve bunları asla göz ardı etmemelidir.

Adil oyun ahmaklık değildir ve adil oyunun yokluğu ze-

kanın değil, vasatlığın göstergesidir.

– Eğitmen, başta maçlar ya da antrenmanlar sırasında

meydana gelen hassas tartışma durumları ya da çatışma-

larda, öğrenme ve eğitme fırsatlarını yakalamalıdır.

– Oyuncuları için bir örnek oluşturduğunu ve oyuncu-

ların ondan bir şeyler öğreneceğini her zaman aklında

tutmalıdır. Beğense de beğenmese de onlar için bir rol

modeldir. Bunun anlamı, her zaman davranışlarını (sözlü

ya da sözlü olmayan) kontrol altında tutması gerektiğidir.

Örneğin, oyuncuları tarafından yapılan bir hataya, hake-

min aldığı kötü bir karara, ailelerin destekçi olmayan dav-

ranışlarına vereceği tepkiye ya da kendi kelime seçimine

bile çok dikkat etmelidir.

”Gençlerle, antrenörün odaklanması gereken

nokta teknik değil, oyun ruhu, oyunun ve

mücadelenin gelişimi, olgunlaşması ve oyunu

oynamadan alınacak olan keyiftir.”

(RinusMichels)

Eğitmenin kilit eğitimci becerileri