Previous Page  6 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 84 Next Page
Page Background

4

FUTBOL GELİŞİM /

EĞİTİM

EĞİTMEN

Eğitmen hembir antrenör, hembir eğitimci, hemde güvenilir kişiliğiyle oyuncuların ve oyuncu yakın-

larının sırdaşıdır. Eğitmenin kilit becerisi, her bir gencin kaydettiği ilerlemeye odaklanmaktır.

Gençlerin, geleceğin futboluna hazırlanmaları için ih-

tiyaç duydukları gereksinimler, kapsamlı bir eğitimle

karşılanabilir. Bu açıdan eğitmenin bazı görevleri yeri-

ne getirmesi gerekmektedir. Eğitmen hem bir antrenör,

hem bir eğitimci, hem de güvenilir kişiliğiyle oyuncuların

ve oyuncu yakınlarının sırdaşıdır. Profesyonel bir takımın

antrenörü ile karşılaştırıldığında, eğitmen takımın elde

ettiği sonuçlardan çok her bir oyuncunun kaydettiği iler-

lemeden sorumludur.

Eğitimci kimliğiyle genç oyuncuların karakterlerini

bilmelidir. Antrenör ve oyuncu arasında özel bir ilişki

oluşturarak ve eğitimin desteğiyle eğitmen, gençlerin ki-

şiliklerinin ve zihinsel güçlerinin gelişimine katkıda bulu-

nabilir ve onlara rehber olabilir.

Eğitmen, antrenör kimliğiyle günümüz futbolunu ve

futbol trendlerini bilmek ve oyuncuların en üst seviyeye

ulaşmasını sağlayacak teknik, taktiksel ve fiziksel zinde-

lik temellerini seçmek zorundadır. Öğrenmenin ilkelerini

ve antrenmanların olabildiğince etkili olması için gerekli

olan yöntemleri bilmek zorundadır.

Eğitmen, antrenör kimliğiyle, rekabetin öneminin far-

kında olmak ve bunu destekleyici öneriler vermek zo-

runda olmakla beraber asla antrenmana veya gençlerin

becerilerinin gelişmesine ket vuracak şekilde rekabete

öncelik vermemelidir.

“Bana anlatırsan, unuturum.

Bana öğretirsen, hatırlarım.

Beni işin içine katarsan anlarım”

(Benjamin Franklin)

Eğitmen, sırdaş kimliğiyle, genç futbolculara örnek

olmalı ve gençlerin psikolojik ve sosyal yönetiminde

sorumluluk almalıdır. Eğitmenin danışmanlık görevini

üstlenmesi ancak insani niteliklerinin gençler tarafından

takdir ve kabul edilmesi ilemümkündür. Bu amaçla, güç-

lü bir temel oluşturmanın olmazsa olmazı olarak oyuncu

ailelerinin ve okul çevresinin güvenini kazanmalıdır.

Eğitmenin kilit becerisi her bir gencin kaydettiği iler-

lemeye odaklanmaktır. Eğitmenin farklı rollerinin önemi

antrenmanın ilerleyen bölümlerinde değişiklik gösterir.

Antrenmanın temel seviyesinde başlıca görevi eğitmen

olmaktır. Orta seviyede ise gençlerin iyiliği için daha çok

antrenör kimliğini kullanmalıdır.

Antrenör

Koç