Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

1

EĞİTİMDE

SÜREKLİLİK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun temel görevlerinden biri, antrenörlerimize kaliteli eğitimler

verebilmek ve onların gelişimine katkıda bulunmaktır. 2006 yılından bu yana UEFA’nın Jira Kovan-

siyonu’nun üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu, antrenör kurslarını üst düzeyde gerçekleştir-

mektedir. Son yıllarda antrenör eğitimlerinin içerikleri daha da zenginleştirilmiştir. Ayrıca TFF çatısı

altındaki Futbol Gelişim Direktörlüğümüz çeşitli ihtisas kursları açarak hem antrenör eğitimini ge-

liştirmiş hemde antrenörlerimize yeni çalışma sahaları yaratmıştır. UEFA’nın antrenör kurslarımızla

ilgili olumlu değerlendirmeleri ve övgüleri bizi son derece mutlu etmektedir.

Antrenör kursları kuşkusuz eğitimin önemli bir parçasıdır. Ancak antrenörlerimizin sürekli ken-

dilerini geliştirebilmeleri ve yenileyebilmeleri için eğitimde süreklilik şarttır. Biz de Türkiye Futbol

Federasyonu olarak hazırladığımız yayınlarla sürekli eğitime katkı sağlamaktayız. Bu yayınlardan

biri de Futbol Gelişim dergisi. Bunun yanında UEFA ile olan iyi ilişkilerimizi, antrenör eğitimi alanın-

da güçlü iş birliklerine dönüştürerek antrenörlerimizin hizmetine sunmak için gerekli çalışmaları

yapmaktayız.

Antrenörlerimiz, futbolumuzun en önemli paydaşlarındandır. Başarılı nesiller ancak onların katkı-

ları ilemümkündür. Desteklerimizin süreceğini belirtir, tümantrenörlerimizegörevlerindebaşarılar

dilerim.

YıldırımDemirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı