Previous Page  10 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 84 Next Page
Page Background

8

FUTBOL GELİŞİM /

EĞİTİM

EĞİTMEN - EĞİTİMCİ

Antrenmanmetodolojisi

Saha antrenmanı, planlama, koçluk ve değerlendirme

eğitmenin oyuncularıyla geçirdiği zamanın esas bölümü-

nü oluşturur.

Antrenman seanslarında saha, aktörlerin rollerine ha-

zırlandıkları tiyatro sahnesine benzetilebilir. Bu nedenle

saha, oyuncuların gelişme göstermeleri gereken futbol

becerilerini öğrendikleri yoğun bir çalışma alanıdır.

Antrenman seansları eğitim sürecinin bir parçasıdır.

Antrenman, her zaman tamamlanması gereken eğitim

aşamaları bulunacağı için oyuncunun seviyesine ve de-

neyimine bakılmadan kendini ortaya koymayı ve düzelt-

meyi öğrenmesi demektir. Bu nedenle, aşağıdakiler sa-

yesinde etkili olunabilir:

– İçeriklerin yazılı olarak hazırlanması ve idmanın organi-

zasyonu

–Metodolojik ilkelerin aktarımı

– Antrenör, birey olarak oyuncular ve takım arasındaki

ilişki

– Antrenörün şevki

– Talimatların ve koçluğun kalitesi

Antrenman hazırlığı ve organizasyonu

– Antrenmanın hedefleri

– İdman türünün belirlenmesi (teknik/teknik ve taktik/

fiziksel zindelik, vs.)

– Antrenmanın yapısı (üç aşama)

– Eğitimyöntemlerinin (genel, analitik) ve antrenman

yöntemlerinin seçimi (sürekli, aralıklı, dönüşümlü, vs.)

– Efor ve iyileşme arasındaki ideal dengenin bulunması

– Bireyselleşme

–Malzeme ve ekipman seçimi

– Saha hazırlığı ve organizasyonu

– Becerilerin değerlendirilmesi ve sınanması

İdmanın hareketliliği

Bu durum, antrenörün antrenman yaptırma tarzına ve

müdahale biçimine bağlıdır. Koçun görevi gözlemleyen,

yöneten, tavsiyeler veren, dinleyen, gösteren, pekiştiren,

karar veren, vs. yönetmenin görevine benzetilebilir.

İdmanın eğitimsel hedefi

Her egzersizde ve maçta, oyuncular hem zihinsel hem

de fiziksel açıdan etkili olmalıdır.

Örnek:

üçoyuncuylaadamgeçmeveorta ileyapılanbir

organizasyon, ancak yapılan orta isabetli olursa başarılı

olur.