TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Hukuk Kurulları adaylık başvuruları başladı  4.04.2022
Hukuk Kurulları adaylık başvuruları başladı 
Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı uyarınca Hukuk Kurulları için adaylık başvuruları başladı. 

Adaylık başvurularına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:
  
1) Tüm başvurular, kural olarak Komisyon Başkanına iletilmek üzere TFF Genel Sekreterliğine yapılır.  
 
2) Adaylar, sadece bir hukuk kurulu için başvuru yapabilirler.  
 
3) Adaylar, Komisyona başvuruda bulunmak için aşağıdaki bilgi ve belgeleri kurul seçiminin yapılacağı yılın en geç Nisan ayının son iş gününe kadar TFF Genel Sekreterliği'ne ibraz etmek zorundadır:  

(a) Görev almak istediği hukuk kurulunu belirten adaylık başvuru dilekçesi,   

(b) İkametgâh Belgesi,   

(c) Nüfus kayıt örneği,   

(ç) Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı,  

(d) Yeterli mesleki tecrübeyi gösterir belge,   

(e) Hukuk Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi olamaz, TFF'ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da Genel Sekreterlikte görev yapamaz. Bu durumdaki adayların Hukuk Kurulu üyesi seçilmeleri durumunda, derhal bu görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı taahhütname.
 
Başvuru yapacak adayların Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı'nın 6/1. maddesinde yer alan aşağıdaki koşulları taşıması zorunludur:
 
a) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza almamış olmak; 
 
b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, çocuğun cinsel istismarı suçlarından olmamak; sayılan bu suçlardan dolayı cezanın ertelenmemiş, paraya çevrilmemiş veya affa uğramamış olmak;  
 
c) UÇK'na başvuracak adaylar için en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olmak; 
 
ç) PFDK'ya başvuracak adaylar için en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olmak;  
 
d) Tahkim Kurulu'na başvuracak adaylar için en az 15 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunu olmak.
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.