TR
EN
TFF » TFF Hakkında » Hukuk Müşavirliği
TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

TFF Hukuk Müşavirliği, tamamı hukukçulardan oluşur ve doğrudan Federasyon Başkanı'na bağlıdır. Hukuk Müşavirliği; Futbol Federasyonu bünyesinde tüm hukuki süreçleri takip ederek başta TFF Başkanı olmak üzere Yönetim Kurulu'na rapor verir, TFF Yönetim Kurulu'nun hukuki neticeler doğuracak kararlarında görüş bildirir (futbol müsabakalarına ilişkin, ihtilaflara ilişkin vb.), tüm talimatların yenilenme sürecinde hukuki denetim yapar, Futbol Federasyonu'nun tüm sözleşmelerini düzenleyen veya hazırlanmış sözleşmeleri inceler, sözleşmeye dayalı müzakerelerde hukuki danışmanlık yapar ve Futbol Federasyonu tüzel kişiliğini vekalet ilişkisine dayalı olarak temsil eder.

Disiplin Müfettişliği

Disiplin Hukuku sürecinde Hukuk Müşavirliği üyeleri arasından belirlenmiş, yargılama sürecini başlatan ve gerektiğinde Disiplin Kurulu kararlarına Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunan soruşturma merciidir. Disiplin Müfettişleri disiplin soruşturması ve yargılamasında Futbol Federasyonunu temsil ederler.