TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 09.02.2024 9.02.2024
Tahkim Kurulu Kararları - 09.02.2024

TFF Tahkim Kurulu 09 Şubat 2024 günlü (8) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/95 – K.2024/62

Kasımpaşa A.Ş.’nin antrenörü Sami Uğurlu ile ilgili PFDK’nın 30.01.2024 tarih ve E.2023-2024/686 - K.2023-2024/860 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Sami Uğurlu’nun müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/508 – K.2024/63

Futbolcu Rüştü Hanlı ile Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve E.2023/303 - K.2023/390 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/509 – K.2024/64

Futbolcu Cemal Şener ile Nazilli Belediye Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.11.2023 tarih ve E.2023/352 - K.2023/366 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ya gönderilmesine , oybirliği ile,

4. E.2024/14 – K.2024/65

Elazığ Spor Kulübü ile futbolcu Oğuzhan Yazıcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.10.2023 tarih ve E.2023/320 - K.2023/328 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.02.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararının maç başı alacağının 38.823,51 TL’lik kısmına uygulanan faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 23.06.2023 biçiminde belirlenmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına, sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2024/60 – K.2024/66

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Ersin Aydın arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/421 - K.2023/419 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.02.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile;

- Maç başı ücret alacağına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden UÇK kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

- 80.000,00 TL tutarlı bonus alacağı yönünden faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 07.08.2023 tarihi şeklinde belirlenmesi suretiyle UÇK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2024/61 – K.2024/67

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Kerem Kaya arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/423 - K.2023/420 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.02.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kabulü ile UÇK kararının maç başı ücret alacağına uygulanan faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 07.08.2023 biçiminde belirlenmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına, sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

7. E.2024/63 – K.2024/68

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Emre Keleşoğlu arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/427 - K.2023/432 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.02.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile;

- Maç başı ücret alacağına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden UÇK kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

- 75.000,00 TL tutarlı bonus alacağı yönünden faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 08.08.2023 tarihi şeklinde belirlenmesi suretiyle UÇK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2024/64 – K.2024/69

Düzce Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Yasin Ozan arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve E.2023/428 - K.2023/433 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.02.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde, davalının itirazının kısmen kabulü ile;

- Maç başı ücret alacağına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden UÇK kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

- 100.000,00 TL tutarlı bonus alacağı yönünden faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 08.08.2023 tarihi şeklinde belirlenmesi suretiyle UÇK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2024/67 – K.2024/70

Zonguldak Kömür Spor A.Ş. ile futbolcu Abdülkadir Özdemir arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2023 tarih ve E.2023/425 - K.2023/422 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2024/94 – K.2024/71

Kireçburnu Futbol Kulübü’nün AFDK’nın 26.01.2024 tarih ve E.2023-2024/791 - K.2023-2024/974 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararının farklı gerekçe ile onanmasına, sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

11. E.2024/96 – K.2024/72

Armoni Alanya Kestel Spor Kulübü’nün futbolcusu Enes Küç ile ilgili PFDK’nın 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/722 - K.2023-2024/884 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Armoni Alanya Kestel Spor Kulübü futbolcusu Enes Küç’ün rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43., 35/4. ve FDT’nin 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/97 – K.2024/73

EMS Yapı Sivas Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Bülent Uygun’un PFDK’nın 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/699 - K.2023-2024/895 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- EMS Yapı Sivas Spor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Uygun’un ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c, 35/4. ve FDT’nin 13. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca ve 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2024/98 – K.2024/74

Yüreğir Demir Spor Kulübü’nün yöneticisi Kadir Boz’un AFDK’nın 05.02.2024 tarih ve E.2023-2024/760 - K.2023-2024/1105 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yüreğir Demir Spor Kulübü yöneticisi Kadir Boz’un futbolcu lisansı üzerinde değişiklik yapması ve bu belgeyi kullandırması nedeniyle FDT’nin 48/1-c maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/99 – K.2024/75

Vefa Group Van Spor Futbol Kulübü’nün antrenörü Fahri Baştürk’ün AFDK’nın 05.02.2024 tarih ve E.2023-2024/829 - K.2023-2024/1065 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Vefa Group Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Fahri Baştürk’ün belgelerin haksız kullanımı eylemi nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca 16resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına,oybirliği ile,

15. E.2024/100 – K.2024/76

Tuzla Spor A.Ş.’nin futbolcusu Muhammed Akarslan ile ilgili 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/694 - K.2023-2024/888 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tuzla Spor A.Ş. futbolcusu Muhammed Akarslan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.