TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 23.11.2023 23.11.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 23.11.2023

TFF Tahkim Kurulu 23 Kasım 2023 günlü (58) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2023/439 – K.2023/404

Erzurum Spor Futbol Kulübü’nün antrenörü Yusuf Randa ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/410 - K.2023-2024/507 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erzurum Spor Futbol Kulübü’nün antrenörü Yusuf Randa’nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyuma odasına ve giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.