TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 10.11.2023 10.11.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 10.11.2023

TFF Tahkim Kurulu 10 Kasım 2023 günlü (56) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/562

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Dalında Tescil Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

2. E.2023/35

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TFF Yönetim Kurulu’nun 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

3. E.2023/382 – K.2023/390

Servet Reyhan’ın 16.08.2023 tarihli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere itirazın kabulüne, oybirliği ile,

4. E.2023/389 – K.2023/391

Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün futbolcu Bertuğ Bayar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 10.08.2023 tarih ve E.2023/206 - K.2023/209 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/391 – K.2023/392

Muş 1984 Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/392 – K.2023/393

Konak Belediye Spor Kulübü’nün AFDK’nın 27.09.2023 tarih ve E.2023-2024/21 - K.2023-2024/29 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İtirazın kabulü ile Konak Belediye Spor Kulübü’ne 2023/2024 sezonunda Kadın Futbol Ligine Katılmaması nedeniyle FDT’nin 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu Kadın Futbol Süper Ligi Statüsü 3/4. maddesi uyarınca AFDK tarafından verilen 125.000,00 TL para cezası ile müteakip sezonda TFF tarafından belirlenecek diğer şartları sağlamamaları koşuluyla Kadın Liglerine bir alt ligden katılması cezasının kaldırılmasına, sübuta eren işlemin 2022-2023 Kadın Ligleri Statüsü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kabul edilerek itiraz eden Konak Belediye Spor Kulübü’nün 2022-2023 Kadın Ligleri Statüsü’nün 3/2. maddesi uyarınca bir alt lige düşme cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/413 – K.2023/394

Beşiktaş A.Ş.’nin kulüp ve idarecisi Engin Baltacı ile ilgili PFDK’nın 26.10.2023 tarih ve E.2023-2024/288 - K.2023-2024/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. ve FDT’nin 13. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.’nin idarecisi Engin Baltacı’nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. ve FDT’nin 13. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/414 – K.2023/395

TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü’nün futbolcuları Alperen Bektaş, Emre Azim ve Emrah Dağ ile ilgili AFDK’nın 25.10.2023 tarih ve E.2023-2024/125 - K.2023-2024/135 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü’nün futbolcusu Alperen Bektaş’ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü’nün futbolcusu Emre Azim’in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü’nün futbolcusu Emrah Dağ’ın müsabaka görevlilerine ve TFF’ye yönelik ağır küfür içeren söylemleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/415 – K.2023/396

Fethiye Spor Kulübü Derneği’nin PFDK’nın 05.10.2023 tarih ve E.2023-2024/213 - K.2023-2024/248 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fethiye Spor Kulübü Derneği’nin itirazının FDT’nin 89/1. maddesi uyarınca taraf sıfatı olmadığından usul yönünden reddine, oybirliği ile,

10. E.2023/416 – K.2023/397

Yukatel Adana Demir Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 02.11.2023 tarih ve E.2023-2024/327 - K.2023-2024/437 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Adana Demir Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 112.000,00 TL para cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 56.000 TL para cezası ile cezalandırılması biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına ,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2023/421 – K.2023/398

Osmaniye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcusu Ethem Ercan Pülgir’in PFDK’nın 02.11.2023 tarih ve E.2023-2024/349 - K.2023-2024/402 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Osmaniye Spor Futbol Kulübü’nün futbolcusu Ethem Ercan Pülgir’in rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT’nin 36/1-a 41/1-a 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.750,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.