TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 07.09.2023 7.09.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 07.09.2023

TFF Tahkim Kurulu 7 Eylül 2023 günlü (44) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/273 - K.2023/342

Futbolcu Sedat Şahintürk’ün, Tuzla Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.03.2023 tarih ve E.2023/49 - K.2023/83 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.09.2023 Perşembe günü saat 14:00'da icra edilen duruşmada futbolcu Sedat Şahintürk ve vekili Av. Aygin Kuruluoğlu’nun mazeret sundukları, Tuzla Spor A.Ş. vekili Av. İpek Palamut Çağan’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; UÇK kararının kaldırılmasıyla, UÇK kararının eksik inceleme ile verildiği anlaşıldığından; ikili yargılama sistemi gereğince dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/334 - K.2023/343

Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile,

3. E.2023/367 - K.2023/344

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in, PFDK’nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/17 - K.2023-2024/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.09.2023 Perşembe günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş. ve Dursun Aydın Özbek’in vekili Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal ile Av. Mehmet Sayın’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, bir kısım üyelerin karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 195.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107 ve 205 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının, FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, bir kısım üyelerin sübuta yönelik karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının, FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, bir kısım üyelerin sübuta yönelik karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

4. E.2023/368 - K.2023/345

Trabzonspor Spor A.Ş.’nin ve başkanı Ertuğrul Doğan’ın, PFDK’nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/17 - K.2023-2024/38 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/8. maddesi uyarınca 520.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Spor A.Ş.’nin, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının, FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, sübuta yönelik karşı oyla, oyçokluğu ile,

- Trabzonspor Spor A.Ş.’nin başkanı Ertuğrul Doğan’ın, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca verilen 400.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, sübuta yönelik karşı oyla, oyçokluğu ile,

5. E.2023/369 - K.2023/346

Beşiktaş A.Ş.’nin, başkanı Ahmet Nur Çebi ve idarecisi Engin Baltacı’nın, PFDK’nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/19 - K.2023-2024/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.09.2023 Perşembe günü saat 15:00'te icra edilen duruşmada Beşiktaş A.Ş.’nin vekilleri Av. Enes Şimşek ve Av. Alp Tolga Arcan’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter ve youtube hesabından paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.’nin başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.’nin, başkanı idarecisi Engin Baltacı’nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2023/370 - K.2023/347

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, PFDK’nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/1 - K.2023-2024/31 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, basın toplantıları sırasında kullanılacak röportaj panolarında kulüp logosunun talimatlara aykırı kullanılmasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 9/7. Maddesi uyarınca İhtarcezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, müsabaka öncesi ısınan futbolcuların sportif ekipmanında ve seremoniye katılan refakatçi çocukların forma setlerinde şampiyonluk yıldızı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/371 - K.2023/348

Kasımpaşa A.Ş.’nin, idarecisi Serkan Reçber ile ilgili PFDK’nın 31.08.2023 tarih ve E.2023-2024/30 - K.2023-2024/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş.’nin idarecisi Serkan Reçber’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezasının, FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

BAŞKAN

MUSTAFA DEMİREL

BAŞKAN VEKİLİ

ALAADDİN VAROL

RAPORTÖR

ESRA ALAN

ÜYE

BAYRAM ŞEN

ÜYE

MEHMET EROL

ÜYE

PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ

ÜYE YAVUZ AKSOY