TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 23.09.2022 23.09.2022
Tahkim Kurulu Kararları - 23.09.2022

TFF Tahkim Kurulu 23 Eylül 2022 günlü (48) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/295 - K. 2022/352

Afjet Afyon Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Erdinç Pekgöz ve İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/51- K.2022/41 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E. 2022/300 - K. 2022/353

Yomra Spor Kulübü Derneği'nin, Menemen Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E.2022/192- K.2022/189 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; 6100 Sayılı HMK'nın 412. Maddesi düzenlemesi gözetilerek itirazın kabulü ile; UÇK'nın görevsizlik kararının kaldırılmasına, daha önceki karar işin esasına girilmeden verilmiş olduğundan bu konuda ikili yargılama sistemi gereğince işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile,

3. E. 2022/301 - K. 2022/354

Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün futbolcu Murat Kaan Çalık ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve E.2022/115- K.2022/115 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E. 2022/308 - K. 2022/355

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Cengiz Ötkün ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.06.2022 tarih ve E.2022/202- K.2022/194 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davacının 25 Mayıs 2022 tarihinde davalı kulübe davacı futbolcunun alacaklarının ödenmesi için ihtarname keşide ettiği, bu ihtarnamenin davalı kulübe 27.05.2022 tarihinde tebliğ edildiği, davacının ihtarnamede verilen 30 günlük süreyi beklemeksizin 26.05.2022 tarihinde UÇK nezdinde dava açtığı, UÇK'nın ise 10.06.2022 tarihinde davanın kabulüne karar verdiği, davalı kulübün ise 27.06.2022 tarihinde ihtarnamede belirtilen 405.809.25 TL tutarı ödediği anlaşıldığından; borcu ifa edilmesi nedeniyle itirazın kabulü ile UÇK kararının kaldırılmasına ve açılan davanın reddine; 6100 Sayılı HMK'nın 327. ve 331/1. Maddeleri gözetilerek davalının kusurlu bir davranışı ile dava açılmasına sebebiyet vermediğinden davacı lehine faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti tayin edilmesine yer olmadığına, sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E. 2022/366 - K. 2022/356

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve E.2022-2023/89 - K.2022-2023/129 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü Derneği'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 16.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E. 2022/367 - K. 2022/357

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Haqi Osman ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve E.2022-2023/84 - K.2022-2023/145 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Haqi Osman'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri ile FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 2 resmi müsabakadan men ve 8.700,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E. 2022/368 - K. 2022/358

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün antrenörü Gökhan Kolomoç ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve E.2022-2023/90 - K.2022-2023/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün antrenörü Gökhan Kolomoç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmış ise de; Gökhan Kolomoç'ın eyleminin, FDT'nin 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın hukuki nitelendirme yönünden kabulü ile PFDK'nın anılan kararının kaldırılmasına, sübuta eren eylemin "kavga" niteliğinde olduğu gözetilerek, itiraz eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün antrenörü Gökhan Kolomoç'ın FDT'nin 45.maddesi uyarınca takdiren 3 resmi müsabakada müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/370 - K. 2022/359

Amasya Spor Futbol Kulübü'nün görevlisi İbrahim Karaman'ın ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.09.2022 tarih ve E.2022-2023/146 - K.2022-2023/195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amasya Spor Futbol Kulübü'nün görevlisi İbrahim Karaman'ın ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.