TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 11.11.2021 11.11.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 11.11.2021

TFF Tahkim Kurulu 11 Kasım 2021 günlü (79) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/373 - K.2021/379

Futbolcu Yaşar Kaan Yılmaz'ın, Erbaa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.08.2021 tarih ve E.2021/433 - K.2021/446 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2021/374 - K.2021/380

Gümüşhane Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Orkun Dervişler ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2021 tarih ve E.2021/240 - K.2021/288 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/375 - K.2021/381

Halide Edip Adıvar Futbol Kulübü A.Ş.'nin, futbolcu Marlon Bülent Üçüncü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.08.2021 tarih ve E.2021/438 - K.2021/449 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.11.2021 Perşembe günü saat 15:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Halide Edip Adıvar Futbol Kulübü A.Ş.'nin Vekili Av. Berkan Boyacı ile futbolcu Marlon Bülent Üçüncü'nün vekili Av. Çağlar Akoğlu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/385 - K.2021/382

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, idarecisi Erol Bilecik ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve E.2021-2022/241 - K.2021-2022/292 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, idarecisi Erol Bilecik'in açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/386 - K.2021/383

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve E.2021-2022/249 - K.2021-2022/298 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.11.2021 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün vekili Av. Sefa Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle 7/5. maddesi uyarınca verilen 100.000,00 TL para cezasının; Kulüp tarafından yapılan savunmalar ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması ile cezanın takdiren indirilmesi neticesinde 50.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

6. E.2021/387 - K.2021/384

1954 Kelkit Belediye Spor Kulübü'nün, teknik sorumlusu Ulaş Ulusan ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E.2021-2022/287 - K.2021-2022/340 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1954 Kelkit Belediye Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ulaş Ulusan'ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2021/388 - K.2021/385

Gölcük Spor Kulübü'nün futbolcuları Barış Sinan Üstün ve Rıdvan Sağlam'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.11.2021 tarih ve E.2021-2022/11 - K.2021-2022/1 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gölcük Spor Kulübü futbolcusu Barış Sinan Üstün'ün rakip takım futbolcusuna yönelik hakaretleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Gölcük Spor Kulübü futbolcusu Rıdvan Sağlam'ın müsabaka görevlilerine yönelik yönelik hakaretleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2021/389 - K.2021/386

Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü Derneği'nin, kulüp ve idarecisi Mehmet Mevlit Keklik ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E.2021-2022/277 - K.2021-2022/339 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü Derneği'nin, kulüp idarecisinin akreditasyon kartını kullanan bir kişinin stadyuma ve stadyum kırmızı alanına girmesi suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 47/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Karbel Karaköprü Belediye Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Mehmet Mevlit Keklik'in, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

9. E.2021/390 - K.2021/387

Ordu Spor 1967 Futbol İşletmeciliği Spor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.11.2021 tarih ve E.2021-2022/243 - K.2021-2022/328 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ordu Spor 1967 Futbol İşletmeciliği Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/391 - K.2021/388

Isparta 32 Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcusu Gökhan Göksu ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E.2021-2022/301 - K.2021-2022/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Isparta 32 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Gökhan Göksu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2021/392 - K.2021/389

İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E.2021-2022/280 - K.2021-2022/333 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.