TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 29.07.2021 29.07.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 29.07.2021
TFF Tahkim Kurulu 29 Temmuz 2021 günlü (59) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/217

Futbolcu Mustafa Akbaş'ın Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.04.2021 tarih ve E.2021/90 - K.2021/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 03.07.2021 tarihli toplantısında görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilerek incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Davalı Kulüp vekilinin 29.07.2021 tarihli talebi gereğince dava dışı kulübe müzekkere yazılmasına, eksiklikler tamamlandıktan sonra dosyanın tekrar gündeme alınmasına,

2. E.2021/267 - K.2021/277

Hamdi Köse'nin 23.06.2021 tarihli itirazı incelendi. Kurulumuz'un 08.07.2021 tarihli toplantısında Başvurucunun talebinin açıklattırılmasına karar verilerek incelemeye alınan dosyada Kurulumuz'a sunulan 10.07.2021 tarihli dilekçenin incelenmesi neticesinde; Hamdi Köse'nin talebinin yargılamanın iadesi mahiyetinde olduğu tespit edilmekle, yapılan müzakere neticesinde;

- Futbol Disiplin Talimatı 91.maddesi uyarınca yargılamanın iadesi talebi kararı veren Disiplin Kurulu'ndan talep edilmelidir. Yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından verilen karara dayandığı görülmekle, dosyanın Profesyonel Disiplin Kurulu'na gönderilmesine oybirliği ile,

3. E.2021/278 - K.2021/278

Gözlemci Recai Kuzey'in Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklik ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 29.07.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Recai Kuzey'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yürürlüğe giren talimat ile listelerin önceden hazırlandığı yönündeki iddianın; soyut nitelikte olduğu, tahmin ve varsayıma dayandığı kanaati ile bu yöndeki itirazın reddine, oybirliği ile,

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Recai Kuzey ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Recai Kuzey'in itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2021/279 - K.2021/279

Hakem Bilal Köseoğlu'nun 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu,Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Bilal Köseoğlu ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Bilal Köseoğlu'nun itirazının reddine oybirliği ile,

5. E.2021/280

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin 16.07.2021 tarihli itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 29.07.2021 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Muhammed Emin Özkurt'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/281 - K.2021/280

Hakem Adnan Akbulut'un Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklik ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 29.07.2021 Perşembe günü saat 16:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hakem Adnan Akbulut'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yürürlüğe giren talimat ile listelerin önceden hazırlandığı yönündeki iddianın; soyut nitelikte olduğu, tahmin ve varsayıma dayandığı kanaati ile bu yöndeki itirazın reddine, oybirliği ile,

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu,Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Hakem Adnan Akbulut ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Hakem Adnan Akbulut'un itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2021/282 - K.2021/281

Hakem Mustafa Zıvalı'nın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklik ile 2021-2022 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 29.07.2021 Perşembe günü saat 16:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hakem Mustafa Zıvalı'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yürürlüğe giren talimat ile listelerin önceden hazırlandığı yönündeki iddianın; soyut nitelikte olduğu, tahmin ve varsayıma dayandığı kanaati ile bu yöndeki itirazın reddine, oybirliği ile,

- Tahkim Kurulu görevi gereğince; Merkez Hakem Kurulu'nun kararları ile ilgili Uluslararası Spor Hukuku kuralları, FIFA ve UEFA düzenlemeleri, iç hukuk yönünden hukuki denetim yapılması ile sınırlı olduğu, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı kararlarda yerindelik denetimi yapmak suretiyle karar tesis edemeyeceği, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listelerde Hakem Mustafa Zıvalı ile ilgili objektif olmayan kriterler uygulandığına dair iddianın dosya kapsamı dikkate alındığında sübut bulmadığı anlaşıldığından Hakem Mustafa Zıvalı'nın itirazının reddine oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.