TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 08.07.2021 8.07.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 08.07.2021
TFF Tahkim Kurulu 8 Temmuz 2021 günlü (56) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/222 - K.2021/211 Ek

Rize Spor Futbol Yatımları San. Tic. A.Ş. 'nin Tahkim Kurulu'nun 25.06.2021 tarihli 2021/222 E. 2021/211 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tahkim Kurulu'nun 2021/222 E. 2021/211 K. sayılı dosyasında dosyanın taraflarının; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımları A.Ş. ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğu, yargılamanın iadesi talebinde bulunmak için dosyanın tarafı olunması gerektiği ve dilekçe ile yapılan itirazın öncelikle TFF Yönetim Kurulu'na yapılıp sonra Tahkim Kurulu'na başvurulabileceğinden mercii atlaması sebebiyle başvurunun usul yönünden reddine, oybirliği ile,

2. E.2021/240 - K.2021/ 243

Futbolcu Ali Sinan Gayla'nın Karaman Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.05.2021 tarih ve E.2021/164 - K.2021/190 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.07.2021 Perşembe günü saat 15:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Futbolcu Ali Sinan Gayla'nın vekili Av.Mehmet Aygün, Karaman Belediye Spor Kulübü Derneği'nin yetkilisi Hüseyin Zenginoğlu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı;

- Duruşma sırasında davacı vekilinin başvurusunu geri alma beyanı ve davalının kabulü sebebiyle; konusuz kalan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

3. E.2021/241 - K.2021/244

Futbol Menajeri Güde Fazıl Özdemir'in Ankara Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.05.2021 tarih ve E.2021/163- K.2021/189 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizlik kararının kaldırılmasına,

- Davacı Futbol Menajeri Güde Fazıl Özdemir'in alacak talebinin kısmen kabulü ile 110.000,00TL tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine, davacı tarafından dosyaya sunulan fatura bulunmadığından KDV talebinin reddine, oybirliği ile,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

4. E.2021/242 - K.2021/ 245

Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcu Yunus Şencay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.04.2021 tarih ve E.2021/107 - K.2021/141 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının kısmen kabul edilmesi ile fesih tazminatına esas alınan miktardan %25 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak fesih tazminatı tutarının 36.000,00TL olarak UÇK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

- Davalının diğer itirazlarının reddine, oybirliği ile,

- Faiz,harç,yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

5. E.2021/243 - K.2021/246

Futbolcu Yasin Mert Egeli'nin Pazar Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.04.2021 tarih ve E.2018/612 - K.2021/132 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/244 - K.2021/247

Gümüşhane Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ömer Alp Kulga ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.04.2021 tarih ve E.2021/117 - K.2021/154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2021/245 - K.2021/ 248

Gümüşhane Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Berkan Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.05.2021 tarih ve E.2021/120 - K.2021/174 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2021/246 - K.2021/249

Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Ali Kılıç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.05.2021 tarih ve E.2021/171 - K.2021/198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2021/247 - K.2021/250

Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu İsmet Benli ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.05.2021 tarih ve E.2021/172 - K.2021/205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/248- K.2021/251

Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Samet Cantürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.05.2021 tarih ve E.2021/174 - K.2021/206 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2021/249- K.2021/252

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Hakan Kutlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.05.2021 tarih ve E.2021/158 - K.2021/194 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2021/267

Hamdi Köse'nin 23.06.2021 tarihli itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.07.2021 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Hamdi Köse'nin hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Başvuruda bulunan Hamdi Köse'nin talebinin açıklattırılmasına karar verilerek dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.