TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 03.06.2021 3.06.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 03.06.2021

TFF Tahkim Kurulu 03 Haziran 2021 günlü (47) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/154 - K.2021/187

Teknik adam Serdar Bozkurt'un, yardımcı antrenör Aytekin Kıran'ın, kaleci antrenörü Salih Aydın'ın, atletik performans antrenörü Gürkan Diker'in, maç ve performans analiz antrenörü Serkan Sevinç'in, profesyonel takım teknik direktörü Ahmet Yurtsever'in Bandırma Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/342 - K.2021/36 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli 45 sayılı toplantısında icra edilen duruşmadan sonra incelemeye alınan dosyada, Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı teknik adam Serdar Bozkurt yönünden itirazın kısmen kabul edilerek UÇK kararının fesih tazminatı tutarı bakımından 378.037,03TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Diğer davacılar yardımcı antrenör Aytekin Kıran, kaleci antrenörü Salih Aydın, atletik performans antrenörü Gürkan Diker, maç ve performans analiz antrenörü Serkan Sevinç ve profesyonel takım teknik direktörü Ahmet Yurtsever yönünden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizlik kararının kaldırılmasına,

- Diğer davacıların itirazlarının kısmen kabulü ile taleple bağlılık ilkesi uyarınca Aytekin Kıran'ın 21.598 TL Salih Aydın'ın 21.598 TL Gürkan Diker'in 21.598 TL Serkan Sevinç'in 21.598 TL Ahmet Yurtsever'in 8.037,03 TL tutarlı fesih tazminatı alacaklarının davalı kulüpten tahsil edilerek davacılara ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücreti ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

2. E.2021/187 - K.2021/188

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. ve Başkanı Ahmet Nuri Çebi ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1127 - K.2020-2021/1393 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamaları, oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka sonrası protokol tribününde bulunan mensuplarının akredite edilmediği yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka sonrası Delegasyon 2 ve 3'te bulunan mensuplarının akredite edilmedikleri yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının basın toplantısı esnasında toplantı odasına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle müsabakada uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

3. E.2021/189 - K.2021/189

İskenderun Futbol Kulübü'nün futbolcusu Recep Metin ile ilgili PFDK'nın 27.05.2021 tarihli E.2020-2021/1146 - K.2020-2021/1415 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İskenderun Futbol Kulübü'nün futbolcusu Recep Metin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2021/190 - K.2021/190

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 25.05.2021 tarihli E.2020-2021/1138 - K.2020-2021/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, , sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/191 - K.2021/191

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü ve Başkanı Mustafa Yılmaz ile ilgili PFDK'nın 25.05.2021 tarihli E.2020-2021/1138 - K.2020-2021/1405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1.maddesi uyarında 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, TFF ve mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Fraport Tav Antalya Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 76.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2021/192 - K.2021/192

Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu ile ilgili PFDK'nın 27.05.2021 tarihli E.2020-2021/1145 - K.2020-2021/1420 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 17.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'nun akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Hekimoğlu Trabzon Spor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'nun 130 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.