TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 01.04.2021 1.04.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 01.04.2021

TFF Tahkim Kurulu 01 Nisan 2021 günlü (29) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1.   E.2021/84  – K.2021/127

Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Derneği’nin futbolcu Can Morgül ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 19.12.2020 tarih ve E.2020/299- K.2020/412 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 18.03.2021 tarihli  26 sayılı toplantısında icra edilen duruşmadan sonra incelemeye alınan dosyada, Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının, fesih tazminatı ve maç başı ücreti alacağının faiz başlangıç tarihleri yönünden UÇK kararına yaptığı itirazların reddine,

- Davalının, bakiye maç başı ücret alacağı miktarına yaptığı itirazın kısmen kabul edilerek; itiraz edilen UÇK kararında hükmedilen 57.666,50 TL’ninmaç başı ücret alacağının 37.566,50 TL olarak kabulü ile bakiye maç başıücret alacağı yönündenUÇK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Düzeltilen bakiye maç başı ücret alacağının faiz başlangıç tarihi, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

2.   E.2021/85  – K.2021/128

Denizli Spor Kulübü’nün futbolcu Muhammed Himmet Ertürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/328 - K.2020/338 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3.   E.2021/103  – K.2021/129

Kırıkkale Spor Kulübü’nün futbolcu İbrahim Utku İnce ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/313 - K.2020/399 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kırıkkale Spor Kulübü’nün itirazının usul yönünden reddine oybirliği ile,

4.   E.2021/128 – K.2021/130

Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün görevlisi Ümit Ozan Kazmaz ile ilgili PFDK’nın 23.03.2021 tarihli E.2020-2021/848 K.2020-2021/1057 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün görevlisi Ümit Ozan Kazmaz’ın teknik adam lisansı ve TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakada antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün görevlisi Ümit Ozan Kazmaz’ın toplam 1 yıl 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5.   E.2021/129 – K.2021/131

Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1086 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6.   E.2021/130 – K.2021/132

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/877 K.2020-2021/1088 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin teknik sorumlusu Ricardo Manuel Da Silva Sa Pinto’nun ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7.   E.2021/131 – K.2021/133

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8.   E.2021/132 – K.2021/134

Yılport Samsun Spor Kulübü,  idarecisi Servet Tuzcu, teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam futbolcuları Kerem Can Akyüz ve İlyas Kubilay Yavuz ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/871 K.2020-2021/1089 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 01.04.2021 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Yılport Samsun Spor Kulübü’nün idarecisi Soner Soykan ve Yılport Samsun Spor Kulübü’nün vekili Av. Ece Özsü’nün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün protokol listesinde adı bulunmayan idarecisinin protokol tribününde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık edeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün protokol tribününde Yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün, idarecisi Servet Tuzcu’nun hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 4.500,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün futbolcusu Kerem Can Akyüz’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü’nün futbolcusu ve İlyas Kubilay Yavuz rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9.   E.2021/133  – K.2021/135

Adana Spor A.Ş.  ve kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt ile ilgili PFDK’nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/872 K.2020-2021/1084 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Spor A.Ş. ‘nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Spor A.Ş. ‘nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Spor A.Ş.’nin kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt’un ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle Adana Spor A.Ş.’nin kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt’un toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/134

Serkan Akal’ın başvurusu incelendi; Merkez Hakem Kurulu’na yazı yazılarak bilgi ve belge talebinde bulunulmasına, duruşma talebi ve sair hususların daha sonra değerlendirilmesine, karar verilerek dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.