TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 14.01.2016 14.01.2016
Tahkim Kurulu Kararları - 14.01.2016

Tahkim Kurulu'nun 14 Ocak 2016 günü (2) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/188

Ordu Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/37, K.2015/37-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Ordu Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile;

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına (K.2016/19); 

2- E.2015/189

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/65, K.2015/65-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile (K.2016/20);

3- E.2015/190

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/07, K.2015/07-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu'na yapılacak itirazların Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olup bu süre geçtikten sonra yapılan itirazların reddi gerektiğinden Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün süre yönünden reddine, oybirliği ile (K.2016/21); 

4- E.2015/191

Denizli Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/36, K.2015/36-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Denizli Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Denizli Spor Kulübü'nün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile (K.2016/22);

5- E.2015/192

Samsun Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/26, K.2015/26-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Samsun Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile (K.2016/23);

6- E.2015/193

Kahramanmaraş Spor Sportif Hizmet Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/19, K.2015/19-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Kahramanmaraş Spor Sportif Hizmet Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusunun reddine, oybirliği ile;

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına (K.2016/24);

7- E.2015/194

Futbolcu Joseph Boum'un, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü ile ilgili Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/07, K.2015/07-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Joseph Boum'un başvurusunun FDT'nin 89/1. maddesi uyarınca reddine oybirliği ile (K.2016/25); 

8- E.2015/195

Buca Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/35, K.2015/35-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Buca Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile;

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına (K.2016/26); 

9- E.2015/196

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.09.2015 tarih ve E.2015/54, K.2015/54-3 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nün başvurusunun reddine, oybirliği ile;

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına; (K.2016/27);

10- E.2016/13

İl Hakemi Mehmet Fatih Deliçay'ın, 01.01.2016 tarihinde yayınlanan 2015-2016 Sezonu Ocak-Temmuz 2016 Hakem ve Gözlemci Klasman Belirleme Listesine ilişkin itirazı incelendi. Merkez Hakem Kurulu'ndan itiraz ile ilgili bilgi ve belgelerin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Başvuruda bulunan İl Hakemi Mehmet Fatih Deliçay'ın itiraz ettiği Klasman Belirleme Listesinin hazırlanmasında MHK Talimatına bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile; (K.2016/28);

11- E.2016/14

Artvin Hopa Spor Kulübü'nün, futbolcusu Burak Topaloğlu ile ilgili AFDK'nın 30.12.2015 tarihli ve E.2015-2016/758, K.2015-2016/911 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Artvin Hopa Spor Kulübü futbolcusu Burak Topaloğlu'na hakeme eylemli hakarette bulunması nedeniyle FDT'nin 41/1-a. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; (K.2016/29);

12- K.2016/15;

Beşiktaş A.Ş.'nin, PFDK'nın 04.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/522, K. 2015/619 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Beşiktaş A.Ş.'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu, Batı, Kuzey, Güney tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/30);

13- E.2016/16

Vartaş Elazığ Spor Kulübü'nün, futbolcusu Wellington Brito Da Silva ile ilgili PFDK'nın 04.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/526, K.2015-2016/630 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca Vartaş Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Wellington Brito Da Silva'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından Vartaş Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Wellington Brito Da Silva'nın "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 2 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile;

- Fazla yatırılan 1.000.-TL harcın talep halinde Vartaş Elazığ Spor Kulübü'ne iadesine (K.2016/31);

14- E.2016/17

Eskişehir Spor Kulübü'nün, futbolcusu Emre Güral ile ilgili PFDK'nın, 04.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/533, K.2015-2016/626 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca, Kurulumuza yapılacak başvuruların 7 günlük süre içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olup bu süre geçtikten sonra yapılan başvuruların reddi gerektiğinden, Eskişehir Spor Kulübü'nün başvurusunun, süre yönünden reddine oybirliği ile; (K.2016/32);

15- E.2016/18

Antalya Spor A.Ş'nin, teknik adamı İsmet Kamak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.12.2015 tarih ve E.2015/76, K.2015/51 sayılı kararına ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla başvurunun reddine, kararın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/33);

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.