TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 24.12.2015 24.12.2015
Tahkim Kurulu Kararları - 24.12.2015

Tahkim Kurulu'nun 24 Aralık 2015 günü (71) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/283

Kayseri Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 10.12.2015 tarihli ve E.2015-2016/456, K.2015-2016/537 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; uyuşmazlıkla ilgili PFDK'ca verilen emsal kararlarda uygulanan esaslar dikkate alınarak, PFDK'ca Kayseri Spor Kulübü'ne, zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 30.000.-TL para cezasının, 15.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile (K.2015/283);

2- 2015/285

Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'nün, kulüp başkanı Vedat Kekomehmetoğulları, kulübün kendisi ve futbolcular Özcan Tiltay ve Süleyman Koçuk ile ilgili AFDK'nın 14.12.2015 tarihli ve E.2015-2016/577, K. 2015/648 ile K.2015-2016/649 sayılı kararlarına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- AFDK'ca, Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'ne, müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52 ve 35/3 maddeleri uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca, Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'ne, soyunma odalarının giriş kapısının kilitlenerek talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca ihtar cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca, Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'ne, müsabakada -5- futbolcunun sarı, -2-futbolcunun kırmızı olmak üzere toplam -7- kart görerek takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 40/1-a. ve 35/3. Maddeleri uyarınca her bir sarı kart için 75.-TL ve her bir kırmızı kart için 100.-TL olmak üzere toplam 7 kart için 575.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca, Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü başkanı Vedat Kekomehmetoğulları'na, hakemlere yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-b, 35/3. Maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve 2.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'nün itiraz dilekçesinde AFDK'ca futbolcular Özcan Tiltay ve Süleyman Koçuk'a verilen cezalara da itiraz edildiği belirtilmiş ise de, gerekli itiraz harcının yatırılmadığı görüldüğünden Ovacık Belediye Ulaş Spor Kulübü'nün futbolcular yönünden itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca reddine oybirliği ile;

- Gerekli harcın yatırılmaması nedeniyle uygulamanın durdurulması talebinin reddine oybirliği ile (K.2015/284);

3- E.2015/287

Altay Spor Kulübünün, Erzurum Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 14.12.2015 tarih ve E.2015/16, K.2015/40 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Altay Spor Kulübünün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2015/285);

4- E.2015/288

Altay Spor Kulübünün, futbolcu Hüseyin Cihan Avcu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 14.12.2015 tarih ve E.2015/17, K.2015/41 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Altay Spor Kulübünün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2015/286);

5- E.2015/289

Altay Spor Kulübünün, futbolcu Alihan Kubalas ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 14.12.2015 tarih ve E.2015/18, K.2015/42 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Altay Spor Kulübünün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2015/287);

6- E.2015/290

Altay Spor Kulübünün, Centone Karagümrük Sportif Faaliyetleri A.Ş. Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 14.12.2015 tarih ve E.2015/19, K.2015/43 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Altay Spor Kulübünün başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2015/288);

7- E.2015/291

Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş.'nin, kulüp yöneticisi Oktay Köse ile ilgili PFDK'nın 17.12.2015 tarihli ve E.2015-2016/485, K. 2015/584 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca, Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. kulüp yöneticisi Oktay Köse'ye, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti cezası ve 13.000.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Gerekli harcın yatırılmaması nedeniyle uygulamanın durdurulması talebinin reddine oybirliği ile (K.2015/289);

8- E.2015/292

Tokat Spor Kulübü futbolcusu Gökhan Demir'in, PFDK'nın 17.12.2015 tarihli ve E.2015-2016/488, K. 2015/564 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Tokat Spor Kulübü futbolcusu Gökhan Demir'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Tokat Spor Kulübü futbolcusu Gökhan Demir'in "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2015/290);

9- E.2015/280

Giresun Spor Kulübünün, futbolcu Barış Bakır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 08.12.2015 tarih ve E.2015/47, K.2015/29 sayılı dosyasında futbolcu Barış Bakır'dan istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelenmesinin devamına;

10- E.2015/286

Karşıyaka Spor Kulübünün, futbolcu Okan Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 30.11.2015 tarih ve E.2015/20, K.2015/17 sayılı kararına başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak futbolcu Okan Öztürk'ten istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.