TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 01.02.2014  1.02.2014
Tahkim Kurulu Kararları - 01.02.2014 
Tahkim Kurulu 01 Şubat 2014 günü (8) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2014/21

Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 30.01.2014 tarih ve E.2013-2014/598, K.2013-2014/700 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;- Duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Şanlıurfa Spor Kulübü'ne,

a. Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 51/2.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazının kabulü ile verilen cezanın kaldırılmasına;

b. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihlalin 3.kez gerçekleştiği kabul edilerek FDT'nin 52/4. maddesi uyarınca 52.000.-TL para cezası verilmişse de; disiplin ihlalinin, FDT'nin 52/1.fıkrasında yapılan mevzuat değişikliğinden sonra gerçekleşmiş 1. ihlal olması nedeniyle, FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca netice cezanın 13.000.-TL şeklinde düzeltilerek onanmasına,

- Esas hakkında karar verilmiş olduğundan uygulamanın durdurulması talebinin reddine, oybirliğiyle (2014/25 K.);Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu